Viral

Seb4k, Pelaj4r Tingkat4n 5 Maut Jadi M4ngsa Langg4r Pem4ndu M4buk.

KUALA LUMPUR : Ada lagi nya.wa melay.ang gara-gara pema.ndu mab.uk.

Kali ini, se0rang pelajar sek0lah menengah menin. ggal dunia apabila menjadi ma.ngsa kema.langan melib.atkan pema.ndu disy.aki memandu dalam kead.aan mab.uk di sini semalam.

Ketua Jabatan Sias.atan dan Penguatku.asaan Traf.ik Kuala Lumpur Asisten K0misi0ner Dzulkifly Yahya berkata, kejad.ian berlaku awal pagi semalam sek.itar jam 3 pagi di Jalan Raja Laut.

Kejad.ian itu melib.atkan dua kenderaan iaitu penu.nggang mot0sikal Yamaha Y15 dan pema.ndu kenderaan Myvi berwarna silver.

“Dalam kejad.ian berdek.atan Public Bank menghala ke Jalan Ipoh itu, pema.ndu kereta Myvi dari susur jalan Sri Amar (Chow Kit) tiba-tiba mengu.bah hal.uan secara melint4ng untuk memasuki l0rong Ti0ng Nam.

“Pada masa yang masa penu.nggang mot0sikal dikenalpasti sebagai remaja berusia 17 tahun yang bergerak lurus di Jalan Raja Laut terk.ejut kehadiran Myvi secara tiba-tiba sebelum telah mela.nggar pintu sisi depan kiri.

“Akib. at perlan. ggaran itu, ma.ngsa se0rang pelajar yang masih bersek0lah ja.tuh atas jalan dan menga.lami kecede.raan par.ah di kep.ala.

“Ma.ngsa dis.ahkan menin.ggal dunia di l0kasi kejad.ian akib.at keced.eraan par.ah di kep4la,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Sias.atan p0lis mendapati ma.ngsa, Muhammad Hazeq Hakimi Romli merupakan pelajar tingkatan lima di Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Lembah Keramat.

Tambah beliau, pemandu Myvi itu berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pelatih anjing dita.han p0lis untuk sias.atan lanjut.

Katanya, sus.pek telah dilib.atkan dalam ujian EBA iaitu mengu.kur tah.ap kand.ungan alk0hol dalam badan dan bacaan menunjukkan 165miligram /100mililiter melebih had yang ditet.apkan pihak berku.asa di atas jalan.

Su.spek dire.man untuk sias.atan lanjut selama empat hari dan ke.s disia.sat di bawah sek. syen 44(1) Akta Pengan.gkutan Jalan 1987.

Ke.s dikend.alikan 0leh pega.wai penyi.asat Inspe.ktor Vishnuhindran Arumugam.

Sumber : mg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *