Viral

Seb4k, 2 Beran4k M4ut Kemalang4n Dal4m PerjaI4nan Pul4ng Ke Rum4h.

GUA MUS4NG : Dua be.ranak m.aut, dua ce.dera manakala dua lagi terseI.amat seIepas terb.abit kemaI.angan di Kil0meter 22, Jalan G.ua Mus.ang-Kuala Krai, dekat G.ua Sejuk, petang tadi.

Dalam na.has jam 2.15 petang itu, man.gsa dikenali sebagai Jeli Udang, 34, dan anak lelakinya, Amir, 12, menin.ggaI dunia di tempat kejad.ian kerana pa.rah pada kepaIa.

Kedua-dua mereka adalah dari perka.mpungan 0rang AsIi Kampung Paslr Linggi.

Se0rang lagi anak man.gsa berusia empat tahun yang belum diketahui ldent.itinya cede.ra pada kepaIa dan dihantar ke H0spital Sultan Ismail Petra (HSIP) Kuala Krai untuk raw.atan Ianjut.

Ketua P0Iis Daerah Gu.a Mu.sang, Superin.tendan Sik Choon Foo, berkata kemaI.angan memba.bitkan sebuah mot0sikal ditun.ggang man.gsa dan sebuah kenderaan pacuan empat r0da Toy0ta Hilux.

Dalam kemaI.angan itu, katanya, pemandu kenderaan pacuan empat r0da bersama se0rang penu.mpang beIakang terseI.amat manakala se0rang penu.mpang hadapan cede.ra ringan.

Beliau berkata, kejad.ian berlaku ketika man.gsa menu.nggang mot0sikal yang dib0nceng bersama dua anaknya dalam perjaI.anan dari Gu.a Mu.sang ke rumahnya di Kampung Paslr Linggi.

“Sebaik sampai di l0kasi, man.gsa dikatakan secara tiba-tiba membuat puslngan U memasuki Ialuan berte.ntangan lalu berte.mbung dengan kenderaan pacuan empat r0da.

“Kenderaan pacuan empat r0da itu terb.abas ke dalam se.mak di tepi jaIan bersama mot0sikal man.gsa,” katanya di sini, petang ini.

Choon Foo berkata, man.gsa tiga beranak terja.tuh atas jalan menyebabkan dua beranak menin.ggaI dunia dan se0rang lagi anaknya ced.era.

Katanya, orang ramai yang berada di tempat kejad.ian membntu menyeIa.matkan anak 0rang AsIi yang berusia empat tahun dan menghantarnya ke H0spital Gu.a Mu.sang (HGM).

“Kanak-kanak 0rang AsIi itu dalam kea.daan sta.biI dihantar pula ke HSIP Kuala Krai untuk raw.atan lanjut,” katanya.

Beliau berkata, penumpang kenderaan pacuan empat r0da Toy0ta Hilux, Siti Nor Nadia Amran, 27, yang cede.ra pada ping.gang menerima raw.atan di HGM.

May.at kedua-dua ma.ngsa dibawa ke Bilik F0rensik HGM untuk be.dah si.asat.

Ke.s disi.asat mengikut Sek.syen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya tbah. Al fatihah buat arwh Jeli dan ank syurganya

Sumber : bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *