Semasa

Se0rang Pak4r Bius Menlngg4l Duni4, P0rsche B3rtembung Vellflre.

B4TU P4H4T : Se0rang pak.ar bi.us sebuah h0spital swa.sta di sini m.aut apabila kereta P0rsche C0upe yang dipa.ndunya terl.ibat dalam kemal.angan dua buah kender.aan di Jalan Kluang, Taman K0perasi Bahagia di sini pagi hari ini.

Dalam kejad.ian pada pukul kira-kira pukul 8.50 pagi itu, ma.ngsa dikenali sebagai Dr. Noor Zairul Muhammad, 50, meni.nggal dun.ia di te.mpat kejad.ian.

Manakala lelaki berusia 31 tahun yang juga pema.ndu kender.aan pelbagai guna (MPV) Toy0ta Vellfire mengal.ami keceder.aan.

K0mander 0perasi dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Pengg.aram, Pegawai B0mba Kanan II Saifulle Idris berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan kecem.asan pada pukul 8.59 pagi.

“Seramai 16 angg0ta bersama empat jen.tera dikej.arkan ke l0kasi kemal.angan untuk memb.erikan bant.uan kecem.asan.

“Seju.rus tiba di l0kasi nah.as ben.ar terdapat kemal.angan meli.batkan dua kenderaan iaitu P0rsche Coupe dan Toy0ta Vellfire.

“Terdapat dua ma.ngsa terl.ibat dan sa.lah se0rang ma.ngsa ters.epit dalam kereta P0rsche C0upe,”katanya dalam satu kenyat.aan di sini hari ini.

Difah.amkan, menurut sak.si awal, ma.ngsa yang mem.andu P0rsche Coupe dikat.akan gag.al meng.awal keretanya ketika mel.alui selek0h di lal.uan berken.aan.

Kereta terb.abas lalu mela.nggar pemb.ahagi jalan dan tia.ng lampu elektrik sebelum mela.mbung dan terb.alik ke laluan bertent.angan serta mela.nggar Toy0ta Vellfire.

Saifulle berkata, pih.aknya menga.mbil masa kira-kira 10 minit untuk mengel.uarkan ma.ngsa yang ters.epit dib.awah kereta menggu.nakan peral.atan kh.as.

Jelasnya, ma.ngsa diser.ahkan kepada pas.ukan perub.atan Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM) dan dis.ahkan meni.nggal du.nia.

Sementara itu, Ketua P0lis Daerah Batu Pahat, Asisten K0misi0ner Ismail Dollah menges.ahkan kejad.ian itu.

Katanya, k.es disias.at mengi.kut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *