Semasa

Sayu, Pekerja Pembersihan M4ut DigiLls Bas Ketlka Dalam Perjal4nan Ke Tempat Kerja.

K0TA TINGGI : Seorang pekerja pembersihan ma.ut selepas m0tosikal ditun.ggang digi.Iis bas kiIang dalam kemaIa.ngan di Jalan Mangga Taman Kota Jaya, di sini hari ini.

Keja.dian berla.ku kira-kira jam 6.20 pagi itu menyebabkan ma.ngsa, Ro$ayu Ramli, 38, ma.ut di I0kasi keja.dian aki.bat cede.ra pa.rah.

Ketua PoIis Daerah K0ta Tinggi, Superintendan Hussin Zamora berkata, ketika keja.dian ma.ngsa yang menun.ggang motosikal jenis Yamaha dikatakan dalam perjalanan ke tempat kerja.

“Sias.atan awal di tempat keja.dian mendapati kemaIa.ngan dipercayai berla.ku ketika penun.ggang mot0sikal berhenti di simpang jalan lalu telah diIan.ggar oleh sebuah bas kiIang yang ketika itu hendak membeI0k masuk simpang ke kiri jaIan.

“Dalam keja.dian itu penun.ggang m0tosikal telah digi.Iis oleh bas tersebut dan menga.Iami kecede.raan te.ruk pada kep.aIa serta ba.dan dan menin.ggaI dunia di tempat keja.dian.

“Manakala pemandu bas berusia 74 tahun tidak menga.lami sebarang kecede.raan. Ma.yat ma.ngsa kemudian dibawa ke H0spital Kota Tinggi untuk urusan be.dah sia.sat,”katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Tambahnya, sias.atan Ianjut masih dilakukan dan ke.s dikIasifi.kasi di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987.

Apa yang lebih memi.Iukan, ma.ngsa di fahamkan seorang lbu tunggaI dan mempunyai beberapa orang anak. Suaminya baru sahaja menin.ggaI dunia awal tahun lalu.

Salam takz.iah. Semoga keluarga Puan Rosayu tab.ah. Moga ar.wah ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Al fatihah.

Sumber : k0nline / db0ngk4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *