Semasa

‘Ride Terakhlr Arw4h’ – Lel4ki M4ut M0t0sikal Yamaha MT Ditungg4ngnya Terb4bas Ke Dalam G4ung.

Raub : Se0rang lelaki m.aut selepas m0t0sikal kua.sa tin.ggi jenis Yamaha MT 07 yang ditun.ggangnya terba.bas ke dalam ga.ung sedalam 15 meter di Kil0meter 1 Jalan Tranum-Bukit Fraser di sini hari ini.

Al fatihah utk arw4h abg Razali Halimi Innalillahi wa inna ilaihi rooji’un.

“Allahumma firlahu warhamhu wa`afihi wa`fu`anhu”, “Ya Allah, ampunilah d0sanya, berilah rahmatMu ke atas r0hnya, sejaht.era dan maafkanlah dia serta Engkau temp.atkanlah dia bersama dengan orang yang beramal s0leh”.

Salam T4kziah buat keluarga Allahy4rham – Wan Hasrul.

Ketua P0Iis Daerah Raub, Superint.endan Kama Azural Mohamed berkata, keja.dian kira-kira pu.kul 1.30 tengah hari itu berl.aku ketika man.gsa, Razali Halimi,49, dalam perjal.anan dari arah Raub ke Kuala Kubu Bharu, Selang0r.

Apabila sam.pai di tem.pat keja.dian penun.ggang m0t0sikal hiI.ang kaw.alan ketika mel.alui selek0h dan terba.bas lalu terja.tuh ke dalam ga.ung di sebelah kiri jalan.

Aki.bat kemal.angan ters.ebut ma.ngsa mengal.ami keced.eraan pa.rah dan meni.nggal du.nia di tem.pat keja.dian, katanya di sini hari ini.

Menurutnya, ma.ngsa yang mengal.ami keced.eraan pa.rah di baha.gian kep.aIa dan ka.ki di bawa ke H0spital Raub untuk be.dah sia.sat.

Katanya, k.es disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sementara itu Pega.wai Perhub.ungan Aw.am Jab.atan B0mba dan PenyeI.amat Malaysia (JBPM) Pahang, Anuar Hassan berkata, b0mba yang berg.egas ke tem.pat keja.dian menda.pati ma.ngsa berada di dalam ga.ung sedalam 15 meter.

Katanya, pasukan b0mba melak.ukan 0perasi menga.ngkat ma.ngsa naik ke atas dengan menggunakan pengu.sung dan tali. Al fatihah.

Sumber : MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *