Semasa

Rem4ja Lelaki M4ut Dir3mpuh Kereta Ketlka Cuba Meng3lak Kereta Lain Yang Buat U-turn.

Arau : Remaja lelaki m.aut selepas dire.mpuh kereta ketika cuba menge.lak sebuah kereta lain yang memb.uat pusi.ngan U di Jalan Syed Hussin berha.mpiran Kampung Utan Arau, di sini, semalam.

Dalam keja.dian kira-kira 10 malam, ma.ngsa Wan Muhammad Haziq Ahmad Ruzaimi, 17, berasal dari Kuang, Selang0r menin.ggal du.nia di l0kasi aki.bat pa.rah di kep.ala dan ba.dan.

Ketua P0lis Daerah Arau Superint.endan Ahmad Mohsin Md Rodi berkata, keja.dian berl.aku ketika kereta Pr0t0n Saga dipa.ndu wanita berusia 40-an sedang menghala ke Pekan Pauh dari arah Arau.

“Pem.andu wanita berken.aan diperc.ayai memb.uat pusi.ngan U untuk menghala ke Arau semula, namun ma.ngsa yang berada di bela.kang kende.raan itu tid.ak se.mpat menge.lak.

“Aki.bat itu, m0t0sikal Honda EX5 ma.ngsa mela.nggar baha.gian sisi kanan pintu kereta terb.abit.

“Ma.ngsa ja.tuh ke lal.uan bertent.angan sebelum dilan.ggar sebuah lagi kereta dipa.ndu lelaki berusia 40an yang datang dari Arau ke Pekan Pauh,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Katanya, ma.ngsa yang menga.lami kecede.raan par.ah di ba.dan dan kep.ala m.aut di te.mpat keja.dian.

“M.ayat ma.ngsa dibawa ke Un.it F0re.nsik H0spital Tuanku Fauziah, Kangar untuk bed.ah sia.sat dan k.es disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sumber : berlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *