Semasa

Pilu, Su4mi dan 2 An4k M4ut Apabil4 Trel3r Dip4ndu Su4minya Terbab4s.

Isteri ma.ngsa kemal.angan, Shamshira Mohd Norizin, 31, mena.ngis selepas mel.ihat m.ayat arwh suaminya, Hafize Nizam Ali Supian,30, di perkar.angan Rumah M. ayat H0spital, Kampar beri.kutan kejad.ian kemal.angan tre.ler di Kil0meter 10, Jalan Malim Nawar – K0ta Bharu pada malam tadi.

Trag.edi itu bukan hanya meng0rb.ankan arwh suaminya, malah dua anak lelakinya berusia 9 dan 6 tahun turut meni.nggal du.nia di tempat kejad.ian.

Menerusi lap0ran Harlan Metr0, ma.ngsa m.aut adalah pema.ndu, Hafize Nizam Ali Supian, 30, dan dua anak lelakinya, Mohammad Afif Rafiqi Hafizi Nizam, 9, dan Arrian Nuh Hafizi Nizam, 6.

Ketua P0lis Daerah Kampar, Superint.endan Hasr0n Nazri Hashim berkata, p0lis mener.ima makl.uman kemala.ngan daripada 0rang aw4m pada 10.35 malam.

“Sias.atan awal mend.apati kemal.angan berl.aku apabila tre.ler dari arah K0ta Bharu menghala ke arah Malim Nawar diperc.ayai terb.abas di lor0ng kiri dan melan.ggar ti.ang ele.ktrik dan juga be.si pengh.adang jalan sebelah kiri jalan,” katanya.

Hasron berkata, ketiga-tiga ma.ngsa ters.epit dalam tre.ler dan semua ma.ngsa m.aut di te.mpat kejad.ian.

Katanya, pas.ukan penyel.amat menga.mbil lima jam untuk mengel.uarkan kesemua ma.ngsa.

“Pu.nca kemal.angan tre.ler terb.abas sendiri melan.ggar ti.ang ele.ktrik dan be.si penghadang jalan.

“Ke.s diklasif.ikasikan mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 serta sias.atan la.njut diter.uskan,” katanya.

Katanya, bed.ah sias.at dijal.ankan di Un.it F0rensik H0spital Kampar bermula 5 hingga 7 pagi.

Sementara itu, tinj.auan wart.awan di f0rensik, suasana disel.ubungi pi.lu diha.diri 0leh keluarga terd.ekat dan rakan arwh.

Jurucakap Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Perak berkata, Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Gopeng mener.ima pan.ggilan, 10.28 malam tadi dan angg0ta berg.egas ke l0kasi kejad.ian.

“Sebaik tiba di l0kasi didapati kemal.angan jalan raya memb.abitkan sebuah tre.ler membawa mu.atan simen terb.abas di bahu jalan menyeb.abkan tiga 0rang ma.ngsa ters.epit.

“Angg0ta mengal.ami kesuk.aran untuk mengel.uarkan ma.ngsa kerana kedudukan l0ri tre.ler dalam kead.aan terb.alik,” katanya dalam satu kenyataan di sini, hari ini.

Katanya, 0perasi berken.aan turut menerima bant.uan daripada angg0ta dari BBP Kampar.

“Kesel.uruhan 0perasi ta.mat pada jam 2.19 pagi,” katanya.

sumber : y0y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *