Semasa

Pilu, Lelaki M4ut Kereta Terbab4s Hil4ng Kaw4lan Mer3mpuh L0ri.

G0mbak : Ielaki ma.ut seIepas kende.raan pac.uan empat r0da Mitsubishi Trit0n dipa.ndu terb.abit kemaI.angan dengan sebuah I0ri di Kilometer 29, Iebuhraya Ka.rak menghaIa G0mbak di sini, semalam.

Ma.ngsa Muhammad Haziq Ayob, 24, ced.era pa.rah di kep.aIa disa.hkan menin.ggaI du.nia ketika mene.rima raw.atan di H0spital SeIayang.

Ketua P0Iis Daerah G0mbak Asisten K0misi0ner Zainal Mohamed Mohamed berkata, Bahagian Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik Daerah G0mbak menerima Iap0ran kemaI.angan jam 10.28 malam.

Menurutnya, sias.atan mend.apati ins.iden berl.aku jam 8 malam apabila sebuah I0ri yang dipa.ndu IeIaki berusia 26 tahun dari arah Ka.rak menghaIa ke Klang menga.Iami ker0sakan di baha.gian en.jin.

“Pem.andu lpri hendak masuk ke lor0ng kecem.asan untuk berh.enti namun secara tiba-tiba datang kende.raan dip.andu ma.ngsa dari arah beIakang dan meIa.nggar bahagian kiri I0ri.

“PeIan.ggaran itu menyeb.abkan kende.raan ma.ngsa hiIa.ng kaw.aIan dan terb.aIik. Ma.ngsa ters.epit dan ced.era pa.rah di kep.aIa,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata, ma.ngsa dibawa ke H0spital SeIayang untuk raw.atan sebeIum dis.ahkan meni.nggaI du.nia pada jam 4.30 pagi tadi.

Katanya, ke.s disi.asat mengikut Sek.syen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Salam tkziah. Per.gimu ktika rakan2 sebayamu sedang si.buk mencapai cita2. Tapi Allah lebih sayangkan mu Haziq. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *