Keluarga

Pilu, Lagi 2minggu Bakal Dilahirkan, Zuriat Sulung Yang Dikandung ‘Pergi’ Buat Selamanya Tanpa Melihat Dunia.

Jerantut : Selepas ham.pir setahun mendirikan rumahtangga, pas4ngan yang dikenali dengan nama Along dan Farah sangat beru.ntung apabila farah si isteri disa.hkan menga.ndung, satu berita yang dinantikan setiap pas4ngan yang sudah berkahwin.

Sehari demi sehari menanti kandu.ngan mencapai 9 bulan satu de.tik yang amat mengem.birakan pasangan ini, mereka tldak sabar menunggu keha.diran zuri.at sulung mereka lahir kedunia.

Namun lagi 2 minggu farah dijangkakan bersa.lin kandungannya menghadapi masa.Iah, beri.ta yang amat se.dih untuk mereka terima bila mana ba.yi mereka telah dis.ahkan menin.ggaI dunia dalam kandu.ngan disaat menanti hari hari untuk bersa.lin lagi 2 minggu.

Ya Allah hanc.urnya perasaan mereka untuk menerima berita yang amat menye.dihkan ini namun mereka kena terima hakikat yang maha esa lebih sayangkan ba.by mereka.

Ki.sah pi.Iu keluarga Along dan Farah ini di ceritakan 0leh Skuad Pengu.rusan Jena.zah – SPJ Malaysia yang dituga.skan mengu.ruskan perja.lanan tera.khir ba.yi syurga ini.

LAGI 2 MINGGU B4KAL DIL4HlRKAN, DIKAU PERGl T4NPA SEMPAT MELIHAT DUNIA.

Petang ini skuad sela.mat menyelesaikan beberapa k.es kema.tian. Antara ke.s yang meru.ntun jiwa adalah kema.tian ba.yi kecil dari sepasang suami isteri muda ini.

Dimak.lumkan kepada kami, anak mereka dijangkakan ba.kal lahir lagi 2 minggu sahaja, Namun aja.Inya menje.mput terlebih dahulu.

BeIum pun sempat melihat dunia, ba.yi Syurga berkenaan pergi untuk selamanya, Kini dia pasti lebih bahagia kerana berada di sisi rahmat Allah SWT.

Wahai ibu ayah yang kehiIa.ngan anak-anak kecil, bersabar dan bertab.ahlah, Sesungguhnya merekalah kelak ba.kal men.arik tan.gan kita untuk masuk ke Syurga bersama-sama.

Sungguh besar ganja.ran buat mereka yang bersabar atas kema.tian anak kecilnya di dunia ini, Allah Maha Penyayang. DIA juga Maha Mengetahui.

Terima kasih pihak SPJ , semoga Along dan Farah tab.ah dengan apa yang berl.aku yang maha esa lebih sayangkan anak syurga mereka. Al fatihah.

 

Sumber : spj malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *