Keluarga

Pilu, Jururaw4t Menlnggal Dunia, Tinggalkan Empat 0rang Anak Yang Masih Kecil.

Jaba.tan Kesih.atan Negeri Pulau Pinang (JKNPP) dike.jutkan dengan peme.rgian salah se0rang kakita.ngan H0spital Kep.ala Batas yang menin.ggal du.nia dipercayai aki.bat da.rah beku yang menyebabkan saluran pa.ru-pa.ru tersu.mbat.

Menerusi p0sting di laman Faceb00k JKNPP, Allahya.rham Norwahidah Abd Raup merupakan seorang kakita.ngan yang berwibawa dan banyak menyumbang ba.kti di fasiliti kesiha.tan.

“Pihak JKNPP merakamkan ucapan tak.ziah kepada seluruh ahli keluarga Allahya.rhamah dan peme.rgian beliau merupakan kehila.ngan yang sangat dirasai oleh pihak JKNPP,” tulis p0sting tersebut.

Difahamkan, arw.ah yang berusia 35 tahun menin.ggalkan empat cahaya mata termasuk se0rang ba.yi lelaki yang baru berusia lima bulan.

Kehilangan ‘tula.ng belakang’ petugas barisan hadapan ketika negara sedang menghadapi gel0mbang ketiga wa.bak c0vld-19 itu juga amat dirasai oleh ahli keluarga dan rakan setugas.

Rata-rata mengambil kesempatan bagi mengucapkan tak.ziah kepada keluarga Allahy.arhamah selain mend0akan agar r0hnya dicuc.uri rahmat.

Sem0ga r0hnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan keluarga arw.ah diberi keku.atan untuk mengha.dapi uji.an daripada Allah SWT ini. Amin.

Sumber : w0wberlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *