Keluarga

Pilu, Ibu M4ut Manak4la An4k Berusi 5tahun Ced3ra Ker3ta Bert3mbung Ker3ta.

Sung4i Siput : Se0rang wanita m.aut manakala anak perempuannya ced.era selepas ker.eta din.aiki mereka terli.bat kemal.angan di Jalan Besar, Kampung Ters.usun Salak Baru, di sini hari ini.

Na.has ters.ebut menyeb.abkan ma.ngsa, Nurul Yasmin Irana Abd. Rahim, 35, yang mema.ndu kereta jenis Per0dua Kancil pa.rah dan m.aut di te.mpat keja.dian.

Anak ma.ngsa berusia lima tahun yang ced.era rin.gan diha.ntar ke H0spital Sungai Siput untuk raw.atan.

Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat Sungai Siput (BBP), Mohd. Azizi Zakaria berkata, sepas.ukan angg0ta dari BBP Sungai Siput diha.ntar ke l0kasi keja.dian selepas mene.rima makl.umat pada pu.kul 1.41 petang.

Katanya, setib.anya di l0kasi, didapati kemal.angan itu memb.abitkan kereta dipa.ndu ma.ngsa dan sebuah kereta jenis Hyundai S0nata.

“Pema.ndu kereta Kancil didapati ters.epit di bahagian te.mpat duduk dan disa.hkan meni.nggal du.nia di tempat keja.dian oleh petu.gas perub.atan.

“Angg0ta segera menjal.ankan 0perasi mengel.uarkan ma.ngsa mengg.unakan ‘resc.ue t00l’ dan m.ayat ma.ngsa kemu.dian diser.ahkan kepada pih.ak p0lis untuk tind.akan lanjut,” katanya di sini hari ini.

Sumber : Utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *