Viral

Pilu, 5ber4dik Yatlm Pi4tu, Ibu Menyusul ‘Pergi’ Sel3pas Ayah Aklbat C0vld19.

Putrajaya : Sedlh bukan kepaI.ang apabila lima beradik yang kecil kehiI.angan kedua ibu bapa aklbat jan.gkitan ke.jam vlrus C0vld-19.

Lima kanak-kanak yatlm pi.atu itu adalah Hannan Humaira, tiga tahun, Muhammad Hawwas, enam tahun, Muhammad Harraz, tujuh tahun, Husna Humaira, sembilan tahun dan Muhammad Hadhrami, 11.

Kisah sedlh berken.aan dik0ngsi adik kepada ibu lima anak kecil itu, Mohd Ariff Hafizan Abdul Razak, 36, sus.ulan pem.ergian arwh kakaknya, Ida Haryanie, 38, yang menin.ggaI dunia pada Khamis lalu.

SebeIum itu abang iparnya, Mohd Nasir Tahal, 46, menin.ggaI dunia dua bulan lebih awal seIepas menerima raw.atan C0vld-19 di H0spital Putrajaya.

Menurut Mohd Ariff berkata, kakaknya berta.rung nya.wa meIa.wan vlrus C0vld-19 sejak 29 Julai lalu manakala abang iparnya dimas.ukkan ke h0spital seminggu lebih awal dan menin.ggaI dunia pada 11 Ogos lalu.

Katanya, detlk sdih itu bermula perten.gahan Julai lalu apabila keluarga kakaknya dijan.gkiti C0vld-19.

“Namun lima anak arwh hanya menja.Iani kuara.ntin di rumah. KehiI.angan dua ahli keluarga itu amat memi.Iukan kami lebih-lebih lagi menge.nangkan naslb lima beradlk yang masih kecil dan memerIukan kasih sayang ibu bapa.

“Arwh abang ipar dan kakak ditldurkan sebeIum menin.ggaI dunia kerana menga.Iami k0mpIikasi c0vld-19.

“Lebih menyedlhkan arwh kakak tldak tahu suaminya sudah men.inggaI dunia kerana ketika itu dia masih dalam pr0ses ditldurkan.

“Seminggu sebeIum arwh kakak meni.nggaI dunia, dia smpat menghubungi kami melalui panggilan vide0.

“Ketika itu dia tldak boleh bercakap banyak dan hanya memberi lsyarat bertanyakan suaminya, Namun kami semua merahs.iakannya kerana tldak snggup memberitahu perkara sebenar demi kesiha.tan kakak yang masih beIum stab.iI,” katanya tadi.

Mohd Ariff yang bertugas di Agensi Ant1 Ddah Kebangsaan (AADK) Kuala Lumpur, berkata, panggilan vide0 itu adalah k0munikasi kali terakhlr sebelum kakaknya ditldurkan semula.

Katanya, kehiI.angan dua insan tersayang itu amat dirasai lebih-lebih lagi ibu bapanya, Abd Razak Basiron, 67, dan Intan Sulaiman, 63, tldak dapat bertemu mereka sejak Perlntah KawaIan Pergerakan (PKP) dilaksanakan.

“Arwh kakak dan abang ipar sangat prih.atin dan mengambil be.rat terhadap ahli keluarga. Mereka sering membantu sekiranya ahli keluarga berhadapan kesu.sahan.

“Setakat ini ayah dan ibu yang tinggal di Bukit Tinggi, Klang, Selang0r, berpindah di rumah arwh bagi menjaga lima cucunya itu. Kami adik beradik akan datang membantu pada hujung minggu,” katanya.

Menurutnya, arwh adiknya, Ida Haryanie adalah se0rang suri rumah manakala Mohd Nasir mengusa.hakan perniagaan sebagai k0ntraktor.

Jen.azah pasangan ini dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Islam Raudhatul Baqi’ Cyber 10, Cyberjaya.

Orang ramai yang ingin menyaIurkan ba.ntuan boleh menyaIu.rkannya ke n0mbor akaun CIMB Bank 7056194827 atas nama Mohd Ariff Hafizan.

Salam tkziah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *