Semasa

Pilu, 0perat0r Kil4ng M4ut Ker3ta Per0dua Alz4 Dip4ndunya Terlib4t Kem4lang4n.

KOTA TINGGI : Se0rang operator kil.ang m.aut selepas kereta Per0dua Alza dipa.ndu terl.ibat kemaI.angan dengan sebuah T0y0ta Hilux di Kil0meter 6 Jalan Mawai – Tanjung SediIi, Kampung Sayang di sini pagi hari ini.

Ketua P0Iis Daerah K0ta Tinggi, Superint.endan Hussin Zamora berkata, kejad.ian pada jam 11.45 pagi itu menyeb.abkan m4ngsa, Muhamad Amirul Zakur Zulkefli, 23, m.aut di l0kasi kemaI.angan.

Menurutnya, sias.atan awal mend.apati m4ngsa yang bekerja sebagai 0perat0r kil.ang k0mp0nen elektr0nik di Bandar Tenggara dikatakan dalam perjal.anan balik ke rumahnya di Tanjung Sedili di sini.

Manakala, T0y0ta Hilux dipa.ndu se0rang lelaki 46 tahun bersama tiga penu.mpang daripada Felda Tenggar0h menghala ke bandar K0ta Tinggi.

Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik
Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik  Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik

Rata-rata saudara dan ken.alan arw.ah terk.ejut dengan p3mergian Amirul yang disif.atkan se0rang anak dan sahabat yang baik.

Arw4h dikhab.arkan sedang berp.uasa sun.at pada hari kejad.ian.

Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik

Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik

“Sias.atan mendapati kemaI.angan diperc.ayai berl.aku ketika Per0dua Alza melalui jalan itu telah terb.abas memasuki laluan bertent4ngan.

Lalu hiI.ang kaw.aIan dan meIan.ggar T0y0ta Hilux yang berada dila.luan bertent4ngan,” katanya dalam kenyat.aan hari ini.

Hussin berkata, ek0ran perl4nggaran itu telah menyeb.abkan T0y0ta Hilux terj4tuh ke dalam I0ngkang yang berada di bahu kiri jalan menghala ke K0ta Tinggi.

Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik

Katanya, pem.andu T0y0ta Hilux dan tiga 0rang lagi penu.mpang dibawa ke H0spital K0ta Tinggi (HKT) untuk raw4tan la.njut.

“M.ayat m4ngsa dibawa ke HKT untuk urusan be.dah slasat dan ke.s disia.sat mengikut S3ksyen 41(1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan 1987,”katanya.

Alfatihah.. Meninggal Ketika Dlm Prjalanan Balik Mencari Rezeki, Amirul Merupakan Anak, dan Sahabat yg Baik

Salam takz.iah diucapkan. Sem0ga ahli kluarga arw4h tab.ah menerima uj.ian ini. Sem0ga syu.rga tempat Amirul. Al Fatihah.

Sumber : k0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *