Keluarga

Perjal4nan Balik Dari Majlis Kahwin Abang Berakhlr Dengan Tr4gedi, Dua Beradik M4ut Kereta Bert3mbung L0ri.

KUALA KRAI : Perjala.nan dua beradik yang baharu selesai mengh.adiri kenduri perkahwinan abang mereka bera.khir dengan tra.gedi apabila kedua-duanya m.aut dalam kemal.angan memb.abitkan sebuah kereta dan l0ri di KM89, Jalan Kota Bharu-Gua Musang berha.mpiran simpang Manek Urai, petang tadi.

Dalam keja.dian pada 3.15 petang itu, ma.ngsa yang juga penuntut Universiti Tun Hussein 0nn Malaysia (UTHM) Pag0h, Johor, Wan Abdul Azim Wan Zamani, 25, dan abangnya, Wan Abdullah, 34, menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian.

Ketua P0lis Daerah Kuala Krai Superint.endan Suzaimi Mohammad berkata, sias.atan awal mend.apati ketika keja.dian pem.andu l0ri berusia 45 tahun dari arah Manek Urai menghala ke Kuala Krai.

“Namun setibanya di l0kasi keja.dian, kereta jenis Prot0n Saga yang dipandu Wan Abdul Azim hila.ng kaw.alan lalu terb.abas masuk ke lal.uan bertent.angan dan mela.nggar l0ri dari bahagian hadapan.

“Ketika perlan.ggaran itu berl.aku, Wan Abdul Azim dan Wan Abdullah dalam perjal.anan dari arah Bachok menghala ke Kuala Lumpur selepas menghadiri kenduri perkahwinan abang mereka.

“Aki.bat daripada perla.nggaran itu kedua-dua mereka ters.epit dan meni.nggal du.nia di l0kasi keja.dian. M.ayat kedua-dua ma.ngsa kemudiannya dihantar ke H0spital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai untuk be.dah sia.sat.

“Pema.ndu lori tidak mengal.ami kecede.raan,” katanya dalam kenyataannya, hari ini.

Suzaimi berkata, kemala.ngan yang berl.aku berpu.nca daripada kecu.aian pema.ndu kereta yang ga.gal meng.awal kende.raan lalu terba.bas masuk ke laluan bertent.angan dan berlan.ggar dengan sebuah lori sehingga menye.babkan kema.tian.

“Ke.s disia.sat meng.ikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 dan sias.atan lan.jut masih diter.uskan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Balai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Kuala Krai Penol0ng Peng.uasa B0mba (PPgB) Muhammad Rizwan Ar-Rafee Parsimin berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan berhubung kemal.angan itu pada 3.59 petang.

“Dua ma.ngsa dilap0rkan ters.epit dan kami menggunakan alat peralatan khas dan pemot0ng bagi mengelu.arkan kedua-dua ma.ngsa yang dis.ahkan menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian.

“Kedua-dua ma.ngsa yang ters.epit berjaya dikelu.arkan dan kemudiannya diser.ahkan kepada p0lis untuk tind.akan selan.jutnya,” katanya.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *