Semasa

‘Perginya Se0rang Wira Negara’ – Angg0ta B0mba M4ut Dalam Letup4n Sebuah Kilang.

SEG4MAT : Se0rang angg0ta b0mba yang terli.bat dalam Ietu.pan ketika 0perasi mem.adam kebaka.ran sebuah kiIang di daerah ini, kelmarin dis.ahkan meni.nggaI du.nia pada jam 4.15 pagi tadi.

Allahy4rham Pegawai B0mba Mohd. Firdaus Sulaiman, 32, menghe.mbuskan na.fas tera.khir ketika mene.rima raw.atan di H0spital Segamat seIepas terli.bat dalam ins.iden itu.

Perkara itu dimakl.umkan Pengarah Jab.atan B0mba dan PenyeI.amat Malaysia (JBPM) Johor, Datuk Yahya Madis menerusi laman rasmi Faceb00k Bomba Johor sebentar tadi.

M4ngsa dari BaIai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Bandar Baru Segamat ditu.gaskan mema.dam kebaka.ran di sebuah kilang mempr0ses habuk kayu pada 5.15 pagi, Sabtu lalu.

Bagaimanapun, kira-kira jam 10 pagi ketika 0perasi pemada.man masih dijalankan, berl.aku satu Ietu.pan di tingkat tiga b4ngunan kilang yang menyeb.abkan runt.uhan pada stru.ktur bangunan itu.

Ietu.pan menyeb.abkan Mohd. Firdaus dan seprang lagi angg0ta pasukan tind.akan kecem.asan (ERT) kilang, Mohamad Azuraini Mahrani, 40, cede.ra pa.rah selepas terca.mpak kira-kira 10 meter ke tingkat bawah.

Dalam keja.dian sama, se0rang lagi Pegawai B0mba Kanan II Khas Untuk Penya.ndang (KUP) Syed Putra Syed Mohd. Al Atas, 52, yang berada di tingkat bawah meIe.cur di bela.kang kep.aIa aki.bat terkena bah.ang Iet.upan.

Ek0ran insi.den itu, Allahy4rham Mohd. Firdaus dan Mohamad Azuraini dira.wat di un.it ra.watan rapi (lCU) H0spital Segamat, manakala Syed Putra mene.rima ra.watan sebagai pes.akit luar.

Difahamkan, Allahy4rham Mohd. Firdaus yang sudah mendirikan rumah tangga akan dibawa pul.ang ke kampung halaman untuk urusan pengebu.mian di Sikamat, Seremban di Negeri Sembilan.

Salam tkziah. Sem0ga isteri dan anaknya k.uat dan ta.bah. Pergi suami ketika sedang menjal.ankan tugas. Moga syurga buatnya. Al fatihah

Sumber : utus4n, db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *