Semasa

” Pergilah Anak2 Ku, Tunggu Mama Disyurga” Jas4d Ter4khir 3beradik Tr4gedi B0t Karam Akhlrnya Ditemukan.

TAWAU : Mema.suki hari ketiga penca.rian, ak.hirnya ma.ngsa tera.khir tiga b.eradik yang hiIa.ng dalam keja.dian b0t ka.ram pada Sabtu ditem.ukan berha.mpiran Sungai MembaIua hari ini.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) daerah, Julius John Stephen Jr berkata, ma.ngsa ketiga, Rahena Muhaimin, 20, dite.mukan Ie.mas 0leh angg0ta Agensi Penguatku.asaan Maritim Malaysia, Sabah pada jam 8.34 pagi tadi.

Pasukan b0mba bersama agensi penye.Iamat lain membawa ma.yat ma.ngsa ketiga ini ke pus.at 0perasi dan seterusnya dise.rahkan kepada pihak p0Iis untuk tin.dakan lanjut.

Semalam, dua ma.yat adik ma.ngsa iaitu Jaidi Muhaimin yang berusia lima tahun dan Saiful Muhaimin, 15, berjaya dite.mukan oleh penduduk kampung di pesi.sir pantai dan di perairan Tinagat.

Tiga be radik ini diIap0rkan hiIa.ng pada jam 4.45 petang Sabtu apabila b0t yang dinaiki bersama enam lndividu lain ka.ram ketika dalam perjal.anan pula.ng dari Batu 4 Kampung Rawa-Rawa ke Kampung Batu Payung.

Namun, enam ma.ngsa berjaya disel.amatkan semalam dan tiga beradik itu diIap0rkan hiIa.ng.

0perasi menc.ari dan menyel.amat ($AR) dijalankan dengan menggunakan aset-aset pelbagai agensi keseIa.matan dan 20 b0t orang kampung

Salam t4kziah buat keluarga 3 adik be.radik ini. Semoga ta.bah atas kehiIa.ngan ketiga2 anak soleh. Al fatihah

Sumber : UTUS4N 0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *