Keluarga

Percutian Pasangan Suami lsteri Warg4 Emas Berakhlr Tr4gedi, Van Mengel4k Babi Hil4ng Kawalan.

GUA MUS4NG : Percutian sepasang suami isteri ke Kelantan bera.khir tra.gedi apabila kedua-duanya m.aut manakala lima lagi ced.era

selepas van yang dinaiki mereka terba.bas ke dalam l0ngkang selepas menge.lak seek0r babi yang melintas di Kil0meter 63, Jalan Gua Musang-Kuala Krai di sini hari ini.

Dalam keja.dian pada pu.kul 9.30 pagi itu, ma.ngsa, Abu Hasan Osman, 65, dan isterinya, Salbiah Ab. Latip, 58, yang duduk di tempat duduk penumpang belakang meni.nggal du.nia di l0kasi keja.dian.

Sementara itu, pema.ndu van, Mohammad A. Rahman, 54, penumpang hadapan, Fadilah Mirasahib, 53, bersama penumpang belakang, Noraimi Mat Rejab, 45, Fatimah Zakiah Abd. Rahman 42, dan Amirul Azieq Mohammad, 13, menga.lami kecede.raan pada beberapa bahagian angg0ta ba.dan.

Menurut Choon Foo, m.ayat kedua-dua ma.ngsa dibawa ke H0spital Gua Musang di sini untuk dibe.dah sia.sat manakala lima yang lain dira.wat di H0spital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai dekat sini.

Tambahnya, ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan ar.wah. Sem0ga tab.ah mengha.dapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *