Semasa

Penyelia Tap4k Pembinaan M4ut Kereta Dir3mpuh Kren.

MARAN : Seorang lelaki m.aut selepas kereta yang dipan.dunya untuk dilet.akkan ditempat letak kereta dire.mpuh sebuah kren yang mengeIu.nsur dari kawasan berb.ukit di ta.pak Pr0jek Laluan ReI Pantai Timur (ECRL) Kampung BeIi.mbing di sini, hari ini.

Ma.ngsa yang m.aut dalam keja.dian itu ialah Mohd Thaariq Asyraf Misbah,29, yang meru.pakan penyelia ta.pak pembinaan.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik Pahang Superint.endan Kamarulzaman Jusoh berkata, semasa keja.dian kira-kira jam 8.45 pagi itu man.gsa sedang mele.takkan kereta di satu kawasan di tapak pr0jek berkenaan.

“Berdasarkan sias.atan awal, semasa keja.dian pemandu kren hendak mengu.ndurkan kenderaan di jalan yang agak ce.run sebelum tiba-tiba brek kren diperc.ayai ti.dak berfu.ngsi menyeb.abkan kren berkenaan menggeI0ngs0r ke belakang .

“Kren berkenaan kemu.dian meIa.nggar pemandu kereta yang sedang mele.takkan kereta lalu mengh.eret kereta itu masuk ke dalam l0ngkang,”katanya di sini, hari ini.

Tambahnya, aki.bat keja.dian pemandu kereta yang berasal dari Johor menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian.

Menurutnya, ma.yat ma.ngsa di hantar ke H0spital Jengka untuk be.dah sia.sat dan sias.atan giat dilak.ukan mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam t4kziah diucapkan kepada keluarga arw4h.semoga r0hnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al Fatihah.

Sumber : K0NLlNE / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *