Keluarga

‘Pemerglan yang Memeritkan’ 6tahun Menantikan Anak Kedua Tapi Hanya Sempat Dipinjam 11hari Saja.

Tidak dinafikan bahawa setiap peme.rgian yang dira.sai am.at meme.ritkan. Tambahan pula sekiranya meli.batkan anak yang masih kecil serta sekian lama dinan.tikan oleh ibu bapa. Haki.katnya tiada siapa boleh mengu.bah keten.tuan Ilahi dan mungkin ada hikmah lebih baik yang ba.kal mena.nti pula selepas ini.

6 tahun mena.nti keha.diran cahaya ma.ta kedua…ibu ayah abang teruja nak jumpa adik

Beberapa bulan lepas, Puan Farahaswaniey Che Zawawi pernah luahkan rasa teruja untuk mela.hirkan anak kedua ke dalam keluarga mereka. Malah dia turut mende.dahkan bahawa ahli keluarganya sudah 6 tahun menanti de.tik istim.ewa tersebut.

Tapi umur tak pan.jang…damailah di sana wahai Wildan syur.gaku

Namun dukaci.tanya usia ba.yi yang diberi nama Muhammad Aidan Qhalif terse.but tak lama apabila cuma ma.mpu berta.han selama 11 hari saja. Malah de.tik-de.tik ak.hir bersama dengan Allahya.rham turut meru.ntun jiwa rata-rata pengguna TikT0k hingga meraih lebih sejuta views seta.kat ini.

Ta.mat sudah perjua.ngan selama 11 hari aki.bat kega.galan or.gan dalaman…tunggu mummy papa di sana ye

Menu.rut Puan Farahaswaniey, cahaya ma.ta keduanya itu cuma ma.mpu berta.han selama untuk 11 hari saja di Un.it Raw.atan Rapi Ne0natal (NICU) gara-gara masa.lah kega.galan or.gan dalaman. Ba.by Aidan telah menghe.mbuskan na.fas tera.khir dan ibu ini berha.rap orang ramai b0leh mengiri.mkan d0a kepadanya.

Sumber : Tikt0k misstoyo & fb Farah Waniey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *