Semasa

Pekerja K0ntrak H0spital M4ut Kemal4ngan M0t0sikal Bert3mbung M0t0sikal.

LIPlS : Se0rang pekerja k0ntrak h0spital m.aut selepas terb.abit dalam kemaI.angan di Jalan Datuk Mahmud di sini dekat Inst.itut Perta.nian Kuala Iipis pada awal pagi Jumaat.

Keja.dian melib.atkan dua buah kenderaan iaitu m0t0sikal jenis H0nda Wave 100 dan kereta jenis Suzuki Swift.

Dalam keja.dian kira-kira jam 1 pagi itu, ma.ngsa, Syed Muhammad Razin Syed Jafri, 19, dari Kuarters lns.titut Pertanian Kuala Lipis itu ced.era pa.rah di kep.aIa dan menin.ggaI du.nia pada jam 6.40 pagi di H0spital Kuala Lipis pada Jumaat.

Ketua P0Iis Daerah Lipis, Superint.endan Azli Mohd Noor berkata, hasil sias.atan awal mend.apati, kemaIa.ngan diperc.ayai berl.aku apabila pemandu kereta yang datang dari arah bandar Kuala Lipis menghala puIang ke rumahnya manakala m0t0sikal ma.ngsa dari arah bertenta.ngan.

Apabila sampai di tempat keja.dian, diperc.ayai kereta yang dipandu se0rang lelaki berusia 19 tahun diperc.ayai ga.gaI menga.waI kenderaannya lalu masuk ke laluan bertenta.ngan sehingga meIa.nggar bahagian hadapan m0t0sikal terb.abit.

“Aki.bat perIan.ggaran tersebut penu.nggang m0t0sikal telah menga.lami kecede.raan pa.rah dan dihantar ke H0spital Kuala Lipis.

“Namun ma.ngsa telah menin.ggaI du.nia di un.it kecem.asan h0spital terse.but pada jam 6.40 pagi,” katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat.

Ujarnya, pemandu kereta itu telah dita.han dan dihantar ke h0spital untuk diambil sampeI da.rah dan air kencing untuk men.guji ta.hap aIk0h0I serta da.dah.

“Be.dah sia.sat dijalankan selepas membuat uji.an sari.ngan C0vld-19 dan ke.s disi asat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” jelasnya.

Salam Tak.ziah buat keluarga Syed Muhammad Razin Syed Jafri. Semoga k.uat dan ta.bah. M0ga r0hnya bersama para s0lihin. Al fatihah

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *