Jenayah

Peng4nggur Dij4tuhi Hukum4n G4ntung S4mpai M4ti Kerana Bvnuh Abang lpar.

PENGAN.GGUR dijat.uhi huku.man ga.ntung sampai m.ati 0leh Mahk.amah Tinggi di sini, hari ini, selepas didap.ati bers.alah atas tud.uhan memb.unuh abang iparnya, empat tahun lalu. Hak.im Dr Alwi Abdul Wahab menjat.uhkan huk.uman itu terhadap Aldin Tawasil, 26, selepas pihak pembel.aan ga.gal mengem.ukakan kera.guan munas.abah sepanjang prosi.ding berlangsung. Tert.uduh yang berpakaian serba putih kelih.atan tenang ketika huk.uman…

Semasa

Innalillah, Suami M4ut, Isteri dan Anak Ceder4 Dalam Nah4s Keret4 Bert3mbung Keret4.

SHAH ALAM : Se0rang jurutera ma.ut, mana.kala isteri dan dua anaknya ced.era apabila kereta din.aiki mereka dire.mpuh sebuah kereta yang diperc.ayai hila.ng kaw.alan dalam kejad.ian di Persiaran Tun Teja di sini semalam. Ma.ngsa dikenali Ahmad Safwan Sulian, 32, disa.hkan menin.ggal dunia dalam kejad.ian kira-kira jam 3.45 petang. Ketua P0lis Daerah Shah Alam, Asisten K0misi0ner Baharudin…

Viral

Seb4k, Warg4 Em4s Temui Aj4l M4ut Dir3mpuh L0ri Ketika Cuba Lintas Pembah4gi Jal4n Deng4n Berb4sikal.

AL0R GAJ4H : Se0rang penun.ggang basikal ma.ut seIepas dire.mpuh sebuah I0ri kurier di Iebuh AI0r Gajah-MeIaka Tengah- Jasin (AMJ) Sungai Petai di sini, pagi tadi. Dalam kejad.ian kira-kira jam 7.20 pagi itu, ma.ngsa, Mohamad Dinin Mohd. Yusof, 63, menin.ggaI dunia dite.mpat kejad.ian aki.bat keced.eraan di ke.paIa. Ketua P0Iis Daerah AI0r Gajah, Superi.ntendan Arshad Abu berkata,…

Jenayah

Ibu Tungg4l 9 Anak Mer4ung Di Luar Mahk4mah Slepas Dijatuhk4n Hukum4n M4ti Bers4lah Meng3dar D4dah

Setiap yang mela.kukan jena.yah pasti akan ada huku.man yang menanti. Wala.upun kadang kala ia dilihat seperti satu tind.akan kej.am, namun bila mengin.gatkan kembali jena.yah yang dilakukan, sememangnya huk.uman tersebut wa.jar. Namun, hati siapa yang tidak terse.ntuh melihat se0rang ibu tun.ggal yang men.yara sembilan 0rang anak mera.ung selepas dijat.uhkan huku.man ma.ti oleh mahka.mah apabila didapati men.gedar…

Viral

‘ Tunggu Mama kat syurg4 ye Fateh’ – Kanak2 3Tahun Lem4s Sel3pas Terj4tuh Dari Rum4h B0t.

HULU TERENGGANU : Se0rang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun menin.ggaI dunia aki.bat Iem.as seIepas terja.tuh dari rumah b0t di Air Trjun Iasir, Tasik Kenyir, di sini pada Jumaat. Kejad.ian berlaku pada jam 8.20 malam ketika man.gsa, Muhammad Al Fateh Muhammad Khairul Aiman sedang bercuti di kawasan peran.ginan itu bersama ahli keluarganya. Ketua P0Iis Terengganu, Datuk…

Viral

‘Hidvp dan M4ti Bers4ma’ – Seb4k Ayah M3nyusul Pergi Sel3pas Ibu.

Masramah yang me­rupakan bek.as pes.akit C0vlD-19 menin.ggaI dunia ketika dalam perjal.anan dari H0spital Tampin ke H0spital Tuanku Ampuan Najihah (HTAN) pada jam 10.45 pagi di Kuala Pilah susulan mengaI.ami mas.aIah jan.tung serta teka.nan da.rah rendah. Aki.bat diru.ndung kepiI.uan kehiI.angan isteri tercinta, Masramah Latip, 64, pada Ahad lalu, se0rang pesa.ra ten.tera, Kamarudin Idris, 66, mengikut jejak…

Viral

Peg4wai P0Iis Dan Rak4n Wanlta M4ut Kemalang4n Terc4mpak Kelu4r Dari Kereta.

Kota Kinabalu : Pega.wai p0Iis berpngkat Asisten Superi.ntendan dan rakannya ma.ut dalam kemaI.angan di Jalan Iintas, Metr0town, di sini, awal pagi tadi. Dalam kejad.ian 5.30 pagi itu, Azrini @ Azrin Abu Bakar, 42, yang bertu.gas di Ibu Pejabat P0Iis Daerah (lPD) Kunak dan Dylevia Dewalter, 38, disa.hkan menin.ggaI dunia ketika mendap.atkan raw.atan di H0spital Queen…

Viral

Seb4k, Rider Pengh4ntar Makan4n M4ut Kemal4ngan Mer3mpuh Belak4ng L0ri.

Se0rang pengha.ntar makanan ma.ut selepas m0tosikal ditung.gangnya mere.mpuh bela.kang sebuah l0ri yang berhenti di tepi jalan di kil0meter B.05 Lebuhraya Besraya menghala Kuala Lumpur, petang semalam. Menurut lap0ran Slnar Harlan, ma.ngsa Muhammad Faizal Yahya yang berusia 29 tahun menin.ggal dunia di l0kasi kejad.ian kerana par.ah di kep.ala. “Sia.satan mendapati kejad.ian diperc.ayai berlaku apabila sebuah l0ri…

Viral

Warg4 Em4s T3rduduk S4yu Ditah4n Ker4na Pukvl P3ncuri Untuk Pert4hankan Diri.

Se0rang warg4 em4s berusia 74 tahun di Demak, Ind0nesia telah dita.han pihak p0lis kerana dida.kwa melakukan pengan.iayaan terhadap se0rang pe.ncuri. Ke.s yang melib.atkan lelaki itu bermula ketika dia mena.ngkap se0rang pemuda berusia 30-an yang sedang menc.uri ikan di k0lam yang dijaganya pada 7 September 2021 lalu. K0lam ikan itu terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen,…

Viral

Al-fatihah, Bapa dan An4k M4ut Kemal4ngan Dal4m Perjal4nan Ke Kel4s Meng4ji Al-quran.

KUALA TERENGGANU : Se0rang pega.wai Agemnsi Penguatku.asaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) bersama anaknya ma.ut selepas m0tosikal dinaiki dire.mpuh sebuah kereta. Naha.s berl.aku di simpang tiga Jalan G0ng Badak berham.piran Taman Perumahan Mega, Kuala Nerus kira-kira jam 7 malam Rabu. Insid.en itu menyeb.abkan ma.ngsa, Leften.an Maritim Md Firdaus Omar, 35, dan anaknya Muhammad Lutfil Al-Hadi Md…