Keluarga

Memilukan, Wanlta M4ut Bersama Baylnya Yang Berusia 5bulan, Kereta Terb4bas Melangg4r Sebatang P0k0k.

KLUANG : Se0rang wanita bersama ba.yinya ma.ut manakala suami dan se0rang lagi anak mereka ced.era pa.rah selepas kereta dinaiki terba.bas dan mela.nggar seba.tang p0kok dalam keja.dian di Kil0meter 74.3 Jalan J0hor Bharu-Ayer Hiitam, jam10.40 malam tadi.

Ketua P0lis Daerah Kluang, Asisten K0misi0ner Low Hang Seng, berkata ma.ngsa, 25, bersama b4yinya berusia lima bulan, ma.ut di l0kasi keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di beberapa baha.gian ba.dan dan kepa.la.

Suaminya berusia 40 tahun yang juga pema.ndu kereta Per0dua Myvi dinaiki, serta anak lelaki mereka berusia enam tahun menga.lami kecede.raan pa.tah ka.ki kiri.

“Keja.dian berl.aku ketika keluarga empat bera.nak itu dalam perjal.anan dari arah Ayer Hi.tam menuju ke arah Simpang Ren.ggam sebelum terli.bat dalam kemala.ngan.

“Sias.atan awal mendapati kemala.ngan, diperc.ayai berl.aku apabila kereta Per0dua MyVi dipa.ndu lelaki berusia 40 tahun itu cuba mengel4k sebuah kende.raan di sebelah kanan jalan menyebabkannya hila.ng kawa.lan sebelum terba.bas dan mela.nggar p0kok di tepi kiri jalan,” katanya melalui kenyataan hari ini.

Hang Seng berkata, aki.bat daripada keja.dian itu, ma.ngsa serta ba.yinya yang duduk di kerusi penu.mpang bahagian hadapan menga.lami kecede.raan pa.rah di beberapa bahagian ba.dan dan kepa.la sebelum disa.hkan menin.ggal du.nia oleh pasukan perub.atan.

“Semua ma.ngsa kemudiannya diru.juk ke H0spital Enche Besar Hajjah Khals0m Kluang untuk pr0ses bed.ah sia.sat dan rawa.tan la.njut,” katanya.

Ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam t4kziah buat keluarga arw4h. Semoga keluarga ku.at dan ta.bah atas kehila.ngan insan yang tersayang. Al-fatihah buat arw4h dan wildan syurga.

Sumber : cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *