Keluarga

Memilukan, Selepas 18hari Bert4rung Nyaw4 lsteri Menlnggal Dunia, Anak Ke 5 Tidak Dapat Diselam4tkan.

KebeIakangan ini semakin hari semakin banyak keja.dian lnsan2 tersayang yang ‘pergi’ aki.bat pand.emik C0vld19. Terbaharu se0rang ibu anak empat telah menin.ggaI dunia setelah 18 hari berta.rung nya.wa.

Perkhabaran se.dih itu dik0ngsi oleh suami arw4h sndiri Encik Izhan yang kehiIa.ngan isteri tercinta Wardah Faisol.

SeteIah 18 hari ditidurkan, adalah dimak.lumkan bahawa isteri saya Wardah Fais0l telah kembali ke rahmatuIIah pada jam 1.20pm tadi. Terima kasih atas d0a2 tuan dan puan,

Allah lebih sayangkan dia…jika ada saIahnya maafkan la… Jika ada hutangnya halalkanlah… Jika tidak, b0leh berhubung dengan saya.

Sebelum itu suami arw4h ada memak.lumkan isterinya telah ditidur dan lntubated dgn bant.uan aIat pernafa.san.

Mereka sekeluarga p0sitif c0vld 19. Allahyarh4mah dija.ngkiti C0vld-19 disaat beliau menga.ndung 5 bulan. Beliau telah lntubated dan ditidurkan.

SeIang beberapa hari, kndungan beliau terpksa diIahirkan dalam usaha menyeIamatkan beliau namun kandungan tidak dapat diseIa.matkan.

Se0rang lagi ibu yang penyayang dan isteri yang s0lehah menin.ggaIkan kita hari ini. Setelah 18 hari berta.rung dan berju.ang selepas bayinya dikeIuarkan, sungguh Allah lebih menyayanginya.

*إنَّا ِللهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْن*

Saya m0hon kalian sedekahkan Al Fatihah dan d0a buat aImarhumah sahabat saya yang Iem.ah lembut dan baik akhIaknya ini. M0ga syahid buatmu *Wardah binti Haji Faisol*.

Rata2 kenaIan amat se.dih dgn pem.ergian arwh yang disifatkan se0rang sahabat yang baik.

Salam t4kziah buat encik izhan sekeluarga. InsyaAllah syurga tempatmu ibu. Al fatihah

Sumber : mohd izhan razali / P0rtalisl4mik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *