Semasa

Memilukan, Pes4ra Guru Menlnggal Duni4 Dilangg4r lmam Pert4ma Sel3pas S0lat Subuh.

Kuala Lumpur : Pes.ara guru yang juga im.am kedua Surau Al Hidayah Taman Bu.kit Kajang, Kajang dekat sini m.aut manakala se0rang jem.aah cedera diIan.ggar kereta dipa.ndu imam pertama surau itu, pagi semalam.

Difah.amkan, imam pertama itu tert.ekan ped.al minyak dan meIan.ggar imam kedua, Hatim Arshad, 78, dan se0rang lagi jem.aah yang berada di perkar.angan surau sel.epas selesai menun.aikan s0lat Subuh.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) Selang0r, Superint.endan Azman Shari’at berkata, dalam kejad.ian 6.30 pagi itu, kereta Per0dua Myvi dipa.ndu imam pertama berusia 76 tahun itu mengun.durkan kender.aan dari l0t par.kir di perkar.angan surau sehingga terIan.ggar sedikit bahagian bela.kang kende.raan lain.

Bagaimanapun, imam berken.aan pa.nik lalu mengger.akkan kende.raan ke depan sehingga hiI.ang kaw.aIan dan meIan.ggar dua m4ngsa yang juga pej.alan ka.ki di perkar.angan surau.

M4ngsa menin.ggal du.nia di tempat kejad.ian dan se0rang lagi jem.aah dikenali Muhammad, 76, pa.tah lu.tut kanan dan pergel.angan ka.ki kiri sebelum dikej.arkan ke h0spital dengan amb.uIans, katanya dalam kenya.taan hari ini.

Azman berkata, sias.atan masih diter.uskan dan k.es disia.sat men.gikut S3ksyen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Pada masa sama, beliau berh.arap 0rang ramai sentiasa pe.ka dan berh.ati-h.ati ketika mem4ndu kende.raan tid.ak kira di mana berada.

Bagi pema.ndu berusia, mungkin ada keperl.uan untuk melak.ukan pemer.iksaan kesih.atan demi mema.stikan keses.uaian untuk mem.andu, katanya. Al fatihah.

Sumber : vlral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *