Keluarga

Luluh Hati Se0rang Ibu Lihat Rangk4 Rentvng Anak Dan Menantu Dalam Keb4karan.

Tawau : Lu.luh ha.ti seorang ibu apabila melihat angg0ta b0mba meng.utip satu pers.atu tuIa.ng dan ra.ngka anak lelaki serta mena.ntunya yang ren.tung dalam keba.karan di Kampung Bua.ya, Jalan Tawau Lama, di sini, tengah malam tadi.

Dalam keja.dian jam 12.30 tengah malam itu, ma.yat Saiful Rosli, 32, dite.mui berde.katan dengan pintu hadapan manakala isterinya, Jumaidah M Jida, 36, dite.mui di rua.ng dapur di rumah sewa mereka oleh pas.ukan b0mba antara jam 4.45 hingga 5.50 pagi.

Ibu ma.ngsa, Sunarti Kuneng, 54, berkata, ketika keja.dian dia sedang tidur di rumahnya yang terl.etak di kampung berseb.eIahan sebelum dimak.lumkan jiran.

“Meli.hat kead.aan api yang sudah be.sar ketika itu, saya hanya terfi.kir keseIa.matan anak serta menantu sebelum berti.ndak menc.ari mereka seki.tar tempat keja.dian.

“Selesai menunaikan s0lat Subuh, saya masih berusaha menc.ari mereka namun ga.gaI.

“Bagaimanapun, sebaik meli.hat m0t0sikal anak yang turut han.gus meng.uatkan lagi naluri ha.ti yang menga.takan anak saya kemu.ngkinan terpera.ngkap di dalam rumah,” katanya ketika dite.mui di l0kasi keja.dian di sini.

Dia berkata, ti.ada yang lebih menye.dihkan apabila melihat angg0ta b0mba mene.mukan ja.sad anak serta menantunya ren.tung sebaik 0perasi mema.dam kebak.aran selesai.

“Saya kehiIa.ngan anak lelaki yang saya sif.atkan sebagai amat bertangg.ungjawab kerana seIama ini dia tempat saya berga.ntung seIepas kema.tian ayahnya,” katanya.

Sementara itu, kakak ma.ngsa, Rafida M Jida, 38, berkata pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 2014 serta beIum memp.unyai anak dan tinggaI menyewa di situ.

“Saya dapat tahu keja.dian ini malam tadi sebelum datang ke sini pagi ini. Kami masih terke.jut dan tidak menya.ngka diti.mpa uji.an ber.at ini,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga ini. Moga r0h mereka suami isteri ditem.patkan dikala.ngan org yg beriman dan beramal s0leh. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *