Semasa

Lelaki M4ut Kemal4ngan Kereta Terbab4s, Dada Tertusvk Besi Pagar.

LELAKI m.aut selepas kenderaan pacuan empat r0da dipandunya terba.bas sebelum mere.mpuh pagar besi di Kampung Padang Luas, Jerteh, hari ini.

Ma.ngsa, Mohd Al Hafiz Isahak, 37, disa.hkan menin.ggal du.nia di tempat keja.dian selepas dad.anya tertu.suk be.si pagar dalam keja.dian pada 6.45 petang itu.

Ketua P0lis Daerah Besut Superint.endan Abdul Rozak Muhammad berkata, sias.atan awal menda.pati kemala.ngan diperc.ayai berl.aku apabila ma.ngsa dari arah Pasir Puteh, Kelantan menghala ke Padang Luas dan secara tiba-tiba kenderaannya hila.ng kaw.alan sebelum terba.bas serta mela.nggar pagar be.si di sebelah kiri jalan.

“Ma.ngsa menin.ggal du.nia di tempat keja.dian dan ma.yatnya di bawa ke H0spital Besut untuk pr0ses be.dah sia.sat,” katanya ketika dihubungi di sini.

Menurutnya, ke.s itu disia.sat mengi.kut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Sementara itu, Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Jertih Muhammad Tarmimi Che Musa berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan kece.masan pada 6.49 petang sebelum lapan pegawai dan angg0ta berge.gas ke l0kasi keja.dian.

“Angg0ta b0mba menga.mbil masa kira-kira 15 minit untuk mengel.uarkan ma.ngsa yang tersempit dari kenderaan selepas bahagian dad.anya tertu.suk be.si,” katanya.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *