Semasa

lbu M0h0n Netlzen D0akan Nur Shafiyyah Hajatul Supaya Cep4t Sembuh

KULIM : “D0akan anak saya cepat sem.buh,” Itu permintaan N0orazlinawati Hashim, 39 tahun, ibu kepada bayi berusia 6 bulan Nur Shafiyyah Hajatul Razli menghi.dap Diab.etic Embry0pathy yang menyebabkan keabn0rmalan pada 0tak, sistem gas.trik serta tuIa.ng, jantu.ng dan saIuran renal.

Menurut Noorazlinawati, ba.yinya itu terpa.ksa dike.jarkan ke H0spital Kulim dan sekarang sudah 9 hari menerima rawa.tan kerana menga.Iami mun.tah da.rah semasa berada di rumah.

“Ketika dimasukkan ke h0spital, pe.rut anak menjadi kembu.ng manakala kakinya pula beng.kak namun kini sudah bera.nsur pulih selepas menerima rawa.tan.

“D0ktor memberitahu ia berla.ku disebabkan ker0sakan ha.ti serta 0rgan dalaman yang mungkin aki.bat penggunaan saIuran terIalu lama untuk membantunya membua.ng air kecil,” katanya.

Menurutnya, dia amat berharap d0a daripada 0rang ramai supaya anaknya cepat sem.buh dan kembali ceria walaupun tahu anaknya itu dila.hirkan tak n0rmal seperti insan yang lain.

“Walaupun keadaan anak saya ini tak n0rmal seperti ba.yi yang lain, namun saya dan suami tetap menjaganya dengan penuh kasih sayang kerana ia adaIah anugerah daripada tuhan.

“Kami menerima dan anggap ini sebagai sebahagian daripada uji.an yang diberikan Allah SWT untuk melihat sejauh mana kesa.baran menjaga anak istimewa ini.” katanya.

Menurutnya, walaupun pada awal keIa.hiran d0ktor menjangkakan yang ba.yi mereka itu boleh menin.ggal dunia bila-bila masa namun dia bersyukur kerana sehingga sekarang Nur Shafiyyah masih bernya.wa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada 0rang ramai dan pihak yang banyak memba.ntu kami sekeluarga sebelum ini sama ada berbentuk wang atau bara.ngan serta d0a daripada anda semua yang memang tidak terba.Ias,” katanya.

Menurutnya, dia juga bersyukur dan berterima kasih kepada d0ktor serta jurura.wat yang sangat mengambil bert ketika merwat anaknya itu.

Harian Metro pada 7 Disember lalu melap0rkan pende ritaan yang terpksa ditanggung se0rang bayi perempuan c0mel yang menghid4p pelbagai k0mplikasi peny4kit biarpun usianya ketika itu baru menjangk4u 4 bulan.

Bayi berkenaan turut menerima ujian ber4t apabila dikesan mengaIami mas4lah lebihan cecair dalam 0tak serta kec4.catan pada telinga dan kaki.

Dalam usia belum mengenaI erti kehidu.pan, Nur Shafiyyah hanya mampu mere.ngek serta mena.ngis setiap kali Iapar atau mena.han kesa.kitan.

ANTARA K0MEN-K0MEN WARGAMAYA:

Sama-sama kita semua d0akan Nur Shafiyyah cepat Sem.buh.

Sumber : hm / metr0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *