Keluarga

Khabar Pilu, Lima M4ut Termasuk Empat Sekeluarga, Kenderaan Dinaiki Bert3mbung Dengan Pacuan Empat R0da.

RAUB : Lima m.aut term.asuk empat sekeluarga yang terdiri daripada suami isteri dan dua anak m.aut selepas kenderaan dinaiki mereka berte.mbung dengan sebuah pacuan empat r0da di Kilometer 334 Jalan Kuala Lumpur-Kota Bharu di sini semalam.

Ma.ngsa yang m.aut dalam keja.dian itu ialah pemandu kereta, Muhamad FadzIi Aming, isterinya Nur Asyitah Abu Samah, dan dua anaknya, Muhammad Iqmal dan Irina Nur Qhalesya serta se0rang penu.mpang pacuan empat r0da Wan Syahrul Munif Wan Jaffar.

Lebih memi.Iukan dua orang lagi anak lelaki Muhamad Fadzli Aming menjadi yati.m piatu sekelip ma.ta kerana mereka t.idak mengi.kuti ibu ayah dan adik adik didalam kereta terb4bit.

Ketua P0Iis Daerah Raub, Superint.endan Kama Azural Mohamed berkata, kej4dian kira-kira jam 3.15 petang itu diperc.ayai berI.aku apabila kende.raan pacuan empat r0da jenis Toy0ta Hilux yang datang dari arah Kuala Lumpur hiIa.ng kaw.aIan dan masuk ke Ialuan berten.tangan.

“Disebabkan jarak yang terlalu dekat telah berI.aku pertembu.ngan antara dua kenderaan ini di bahagian hadapan yang mana aki.bat kemaIa.ngan ini penumpang hadapan pacuan empat r0da dan penu.mpang hadapan kereta meningg4I dunia di tempat kej4dian.

“Pemandu serta se0rang penu.mpang belakang kereta meningg4I dunia ketika dir4wat di H0spital Raub manakala se0rang lagi penu.mpang belakang kereta meningg4I dunia ketika sedang mene.rima raw.atan di H0spital Lipis,”katanya di sini, hari ini.

Menurutnya, k.es ters.ebut disia.sat meng.ikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 dan sias.atan masih giat dilak.ukan.

Katanya, pemandu kenderaan pacuan empat r0da yang berasal daripada Kota Bharu, Kelantan dan mengaI.ami keceder.aan di bahagian tan.gan masih dita.han di w4d kecema.san H0spital Raub.

Salam tkziah buat keluarga ma.ngsa.semoga r0h mereka ditempatkan bersama 0rang yang soleh serta solehah.

Sumber : K0NLlNE  / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *