Keluarga

Khabar Pilu, Guru Wanlta M4ut Di Sisi Suami, Kereta Dir3mpuh Kenderaan Lain.

Sik : Guru wanita ma.ut selepas kenderaan utiliti sukan (SUV) dipan. dunya terba.bit dalam kemaI.angan dengan tiga kenderaan term.asuk milik Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Kedah di Jalan Jeniang-Sik-Pedu (Jalan Sungai Pau) di sini, hari ini.

Fatin Syazrina Mohd Yusof, 30, dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian selepas pa.rah di kep.aIa dalam keja.dian pada 3 petang itu.

Apa yang memi.Iukan suami ma.ngsa dikhab.arkan berada di sebelah tempat duduk pem.andu.

Selain itu, angg0ta BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Guar Chempedak, Saiful Azhar Ahmad Fadzil, 45, pula menga.Iami kecede.raan di ta.ngan kiri.

Ketua PoIis Daerah Sik Deputi Superint.endan Abdull Razak Osman berkata, sias.atan awal di l0kasi keja.dian mend.apati kemaI.angan berl.aku apabila sebuah Prot0n Wira dip.andu lelaki berusia 61 tahun dari arah Jeniang menghala ke Sik terba.bas dan mem.asuki lal.uan berten.tangan.

“Kereta itu kemu.diannya meIan.ggar H0nda CRV, Mitsubishi Pajero milik JBPM dan Subaru Legacy.

“PeIan.ggaran itu menyeb.abkan H0nda CRV dipandu guru wanita terba.bit berpu.sing beberapa kali ke ba.hu jalan di sebelah kanan,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Rata rata sahabat arw4h berasa se.dih dan terke.jut dengan keja.dian yang meni.mpa arw4h.

Menurutnya, penu.mpang hadapan Prot0n Wira itu yang berusia 60 tahun cede.ra di ka.ki.

Katanya, pemandu Prot0n Wira dan se0rang lelaki berusia 27 tahun yang mem.andu Subaru Legacy ti.dak menga.Iami keceder.aan.

“Ma.yat guru berke.naan diha.ntar ke Un.it F0rensik h0spital Sultan Abdul Halim (HSAH) Sungai Petani untuk dibe.dah sia.sat.

“Ke.s disi.asat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sementara itu, Penol0ng Pengarah Bahagian 0perasi Keb0mbaan dan Penye.lamat JBPM Kedah Mohamadul Ehsan Mohd Zain berkata, keja.dian berl.aku ketika angg0tanya dalam perjal.anan pulang ke Guar Chempedak selepas selesai menj.alani latihan b0t di Sik

Salam tkziah, semoga seisi keluarga ta.bah dengan uji.an ini. Buat suami arw4h amirul hamizan semo0a terus ku.at diatas kehiIa.ngan isteri.Al Fatihah

 

Sumber : hm / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *