Semasa

Khabar Memilukan, Tiga M4ut Dua Ced3ra Dalam Nah4s Kemal4ngan Memb4bitkan Dua Kenderaan.

TIGA ma.ut manakala dua cede.ra dalam kemal.angan memb.abitkan dua kende.raan di Kilometer 42, Jalan Kuala Jeneris-Sungai Gawi (Aring), Kuala Be.rang, malam tadi.

Keja.dian diperc.ayai berl.aku pada 7.30 malam memba.bitkan tre.ler membawa mu.atan bijih be.si amang dan sebuah kereta Toy0ta Vi0s dinaiki lima lelaki.

Mereka yang m.aut adalah pema.ndu Toy0ta Vi0s, Noriskandar Muzafar, 33; penu.mpang hadapan, Wan Ahmad Adam Murshidy Wan Rosli, 24, dan penu.mpang belakang, Zulkarnain Buniyami, 18.

Dua lagi penu.mpang kereta Toy0ta Vi0s, Afif Safwan Mohd Zuki, 21, dan Mohamad Rusydi Md. Said, 26, cede.ra man4kala pem.andu tre.ler berusia 24 tahun tid.ak cede.ra.

Ketua P0lis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superint.endan Mohd Adli Mat Daud berkata, keja.dian diperc.ayai berl.aku ketika tre.ler dalam perjal.anan dari arah Gua Musang, Kelantan menghala ke Pelabuhan Gebeng, Kuantan, Pahang.

Katanya, lima lelaki yang men.aiki kereta itu pula dikat.akan dalam perjalanan dari arah Bera, Pahang menghala ke Perak.

“Sebaik tiba di tem.pat keja.dian, kereta dip.andu ma.ngsa dikatakan terla.nggar l0pak air lalu hila.ng kaw.alan dan terba.bas mema.suki laluan tre.ler.

“Kereta terb.abit mere.mpuh bahagian hadapan tre.ler menyeb.abkan tiga ma.ngsa iaitu pema.ndu, penu.mpang hadapan dan seorang penu.mpang belakang meni.nggal dunia di tem.pat keja.dian.

“Dua penu.mpang Toy0ta Vi0s yang ced.era dibawa H0spital Hulu Terengganu untuk raw.atan manakala ma.yat tiga ma.ngsa dibawa ke Un.it F0rensik h0spital sama untuk pr0ses bed.ah sia.sat.

“Ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sementara itu, K0mander 0perasi Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Kuala Berang, Pegawai B0mba Kanan 11 Mohd Zumizan Sidek berkata, piha.knya mene.rima pan.ggilan pada 7.59 malam sebelum sebuah jent.era bersama tujuh angg0ta berge.gas ke l0kasi keja.dian.

Katanya, sebaik tiba di l0kasi keja.dian, terdapat dua ma.ngsa terse.pit di bahagian pema.ndu dan bahagian penu.mpang hadapan kereta Toy0ta Vi0s.

“Kami mengambil masa 20 minit untuk mengel.uarkan dua ma.ngsa yang ma.ut itu.

“Empat lagi term.asuk se0rang lagi yang menin.ggal dunia dikel.uarkan 0rang aw.am sebelum ma.ngsa yang cede.ra dibawa ke H0spital Hulu Terengganu.

“Ma.yat tiga ma.ngsa pula dise.rahkan kepada p0lis untuk tind.akan la.njut,” katanya.

Salam tkziah buat keluarga ketiga ma.ngsa atas kehila.ngan insan tersayang. Semoga r0h ketiga arw4h dicuc.uri rahmat oleh Allah swt dan ditempatkan di kalangan org2 beriman dan beramal soleh. Al-fatihah

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *