Keluarga

Khabar Memilukan, Kan4k – Kan4k Lel4ki 5tahun M4ut Terj4tuh Dari Tlngkat 16 K0nd0minium. Salam T4kziah Buat Kelu4rga.

KU4LA LUMPUR : Sele.pas se0rang kanak-kanak empat tahun m.aut terj.atuh dari tin.gkat 29 k0nd0minium di Jalan Ip0h dekat sini, semalam, hari ini, kejad.ian sama berul.ang apabila kanak-kanak berusia lima tahun terj.atuh dari tin.gkat 16 sebuah pangs.apuri di Batu Caves.

Su.mber member.itahu, dalam keja.dian pagi tadi, ma.ngsa bersama adiknya yang berusia empat tahun diperc.ayai berada dalam jag.aan ibu saudara mereka.

“Bagaimanapun, ma.ngsa disy.aki terj.atuh ket.ika ibu saudaranya sedang berada dalam bilik air.

“Pu.nca sebenar keja.dian masih dalam sias.atan,” katanya.

Sementara itu, BH melap0rkan, Ketua Jab.atan Sias.atan Jen.ayah Selang0r, Seni0r Asisten K0misi0ner Nik Ezanee Mohd Faisal, berk.ata sias.atan awal mend.apati ma.ngsa diperc.ayai mema.njat sebuah katil di tepi tin.gkap.

“Ketika keja.dian, ma.ngsa dalam jaga.an ibu saudaranya. Kita perc.aya ma.ngsa terj.atuh daripada tin.gkap kediaman mereka.

“Sias.atan mend.apati tin.gkap berken.aan tid.ak dipa.sang jeriji, bagaimanapun sias.atan la.njut sedang dijal.ankan 0leh p0lis daerah G0mbak,” katanya.

Beliau berkata, k.es itu disia.sat men.gikut Sek.syen 33 Ak.ta Kanak-Kanak 2001, kerana ada kai.tan dengan kecu.aian dan pengab.aian terha.dap kanak-kanak.

Semalam, me.dia melap0rkan se0rang kanak-kanak perempuan berusia empat tahun m.aut selepas terj.atuh dari tin.gkat 29 sebuah k0nd0minium di Jalan Ip0h, di sini.

Ketua P0lis Daerah Sentul, Asisten K0misi0ner Beh Eng Lai berkata, dalam keja.dian jam 2.41 petang itu, ma.ngsa diperc.ayai ditin.ggalkan bersend.irian di rumah oleh bapanya yang kel.uar membeli barang, dalam kead.aan pintu berk.unci.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *