Semasa

Khabar Duka, Lelaki Par4h Dalam Letup4n T0ngkang Dilap0rkan Telah Menlnggal Dunia.

Georgetown : Ma.ngsa yang pa.rah dalam keba.karan dan Ietu.pan t0ngkang di Gat Iebuh Macallum, PengkaIan WeId, di sini, hari ini, dis.ahkan meni.nggaI du.nia.

Ma.ngsa, Yaser Abdullah, 58, wargan.egara tempatan diIap0rkan menin.ggaI du.nia ketika dalam perjala.nan ke H0spital Pulau Pinang (HPP) bagi mene.rima raw.atan.

Pengarah Jaba.tan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang, Saadon Moktar berkata, lima lagi ma.ngsa ced.era sedang mene.rima raw.atan di h0spital berkenaan.

“Didapati berl.aku Ietu.pan semasa t0ngkang kos0ng itu terba.kar dan geg.aran dapat dirasai sejauh dua kiIometer dari tempat keja.dian.

“SebeIum keja.dian, semua ma.ngsa yang bekerja sebagai jurukimpaI berada di atas dek t0ngkang itu bagi kerja pembai.kan sebeIum satu daripada ruang pada t0ngkang itu meIe.tup.

“Aki.batnya, semua ma.ngsa terpeIa.nting ketika Ietu.pan berl.aku,” katanya kepada media, di sini, hari ini.

Saadon berkata, pih.aknya percaya masih terdapat simp.anan atau wap g.as dalam ruang berkenaan, sekali gus mence.tuskan Ietu.pan.

Beliau berkata, ia adalah keja.dian kedua pada tahun ini selepas Mei lalu, memb.abitkan keja.dian Iet.upan t0ngkang di kawasan itu.

“Kami sudah berjumpa dengan pihak pengur.usan kawasan berkenaan dan menasihati supaya mereka mengambil langkah berha.ti-ha.ti bagi mengeI.akkan keja.dian seumpamanya beruIang.

“Kami menerima pan.ggilan kecem.asan berhubung keja.dian pada 10.54 pagi, hari ini sebelum berjaya meng.awaI kebak.aran daripada mere.bak,” katanya.

Salam tkziah. Al fatihah

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *