Keluarga

Khab4r Memilukan , Dua Sekelu4rga M4ut Manakala Tiga Ced3ra Par4h Keret4 Terbab4s.

Batu Pah4t : Dua sekeluarga m.aut, manakala tiga lagi ma.ngsa ced.era pa.rah dalam kemaI.angan di Kil0meter (KM) 78 Lebuhraya PLUS arah Utara berha.mpiran su.sur masuk t0l Ayer Hit.am, hari ini.

Pus.at Gera.kan 0perasi (PG0) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) J0hor berkata, kemaI.angan yang berI.aku kira-kira jam 12.08 tengah hari itu memba.bitkąn sebuah kereta jenis H0nda Civic yang terb.abas sebelum mere.mpuh papan tan.da arah di tepi baha.gian kiri lebuh raya.

“Ma.ngsa, Abd Razak Mohd Mahudin, 50, di te.mpat duduk bahagian penu.mpang had.apan dan anaknya Mohd Amirudin Abd Razak, 19, berada di te.mpat duduk bah.agian kanan penu.mpang bela.kang m.aut di te.mpat keja.dian.

“Pema.ndu kende.raan yang juga anak kepada ma.ngsa yang m.aut, Mohd Hamizan Abd Razak, 27, Nurul Nahirah Abd Razak, 21, dan se0rang wanita diperc.ayai isteri ma.ngsa, Rahimah Yaman, 49, berada di te.mpat duduk baha.gian penu.mpang kiri mengaI.ami ced.era pa.rah.

“Pihak b0mba terpa.ksa mengg.unakan pera.latan kh.as bagi mengel.uarkan dua m4ngsa wanita yang ced.era manakala pema.ndu kende.raan berken.aan dapat menyel.amatkan diri keluar daripada kende.raan berke.naan.

“Dua ma.ngsa yang dis.ahkan meni.nggaI du.nia di tempat keja.dian kemudiannya diser.ahkan kepada pih.ak p0Iis untuk tind.akan la.njut, manakala semua ma.ngsa yang ced.era dihantar ke H0spital Sultanah N0ra Ismail (HSNI) Batu Pahat bagi mend.apatkan raw.atan, katanya dalam satu kenya.taan hari ini.

Menurut beliau, sera.mai tujuh angg0ta dan satu jen.tera FRT dari BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Ayer Hitam dihantar ke tempat keja.dian.

“0perasi kemu.diannya ditam.atkan pada jam 1.23 petang” katanya.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Sumber : hm / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *