Semasa

Kh4bar Memiluk4n, Se0rang K4kitang4n Jab4tan Penj4ra M4ut Ker3ta Bert3mbung Deng4n L0ri.

TUARAN : Se0rang kakit.angan Jab.atan Pen.jara Sandakan m.aut selepas kender.aan dipandunya berte.mbung dengan sebuah l0ri dalam kejad.ian di kil0meter 29, Jalan Tamparuli-Ranau hari ini.

Dalam kejad.ian puk.ul 12.30 tengah hari itu, ma.ngsa berusia 33 tahun berken.aan disa.hkan menin.ggal dun.ia ketika mendap.atkan raw.atan di H0spital Tuaran.

Ketua P0lis Daerah Tuaran Deputi Superint.endan Mohd. Hamizi Halim berkata, se0rang lagi rakan sekerja ma.ngsa berumur 43 tahun tur.ut ced.era dibah.agian kep.ala dan masih mendap.atkan raw.atan di h0spital sama.

“Manakala se0rang taha.nan lelaki yang duduk dibah.agian penu.mpang belak.ang juga mengal.ami keceder.aan.

“Kemal.angan berl.aku apabila pac.uan empat r0da Toy0ta Hilux Jab.atan Penj.ara diperc.ayai hil.ang kaw.alan sebelum masuk ke lal.uan bertent.angan.

“Ek0ran kejad.ian itu, kender.aan ma.ngsa mere.mpuh bahag.ian depan l0ri dipandu se0rang lelaki berusia 45 tahun yang datang dari arah bertent.angan ,” katanya dalam kenyat.aan me.dia hari ini.

Arw.ah merupakan se0rang sahabat yang baik

Mengu.las la.njut, Mohd Hamizi menyat.akan sias.atan la.njut masih dijalankan dan p0lis memoh0n sak.si beb.as yang melihat kejad.ian untuk ta.mpil bagi memb.antu sias.atan.

Ke.s disias.at men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga tab.ah mengha.dapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : k0sm0

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *