Semasa

Keser0n0kan 40 Rak4n Mend4ki Betuk4r Tr4gedi Ap4bila Se0rang Darip4da M3reka M4ti Lem4s Terj4tuh Ke Dalam T4sik.

M4yat Mohammad Zarif Isyraf Zulkifli, 20, yang merup.akan se0rang pela.jar Instit.usi Pengaj.ian Tinggi Aw.am (lPTA) di Pasir Gu.ldang dit.emui ma.ti Iem.as pada jam 12.55 tengah hari.

Keser0n0kan sekumpulan Ielaki yang melakukan aktiv.iti menda.ki bera.khir dengan tr4gedi apabila saIah se0rang daripada mereka telah terj4tuh dari teb.ing ke Tas.ik Tiga Beradik, PIent0ng di sini hari ini.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Joh0r Jaya, Saiful Bahri Safar berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan pada jam 11.20 pagi menyat.akan terdapat se0rang lelaki dewasa berus.ia 20-an diperc.ayai Iem.as.

Beliau berkata, m4ngsa difah.amkan bersama kira-kira 40 rakannya melak.ukan aktiv.iti ria.dah mend.aki di kaw.asan terse.but.

“Setibanya pas.ukan keIu.aran 0perasi (PKO) di tempat kejad.ian dida.pati benar terdapat se0rang m4ngsa telah terj4tuh ke dalam tas.ik dan Iem.as.

“M4ngsa diperc.ayai melak.ukan aktiv.iti mend.aki di kaw.asan tersebut. Ketika mereka ingin meIi.ntasi ta.sik dengan melalui teb.ing, m4ngsa telah terj4tuh.

“Rakan m4ngsa cuba memb4ntu dengan men.arik m4ngsa namun kehab.isan ten.aga dan pega.ngan tangan m4ngsa telah terIepas daripada t4ngan rakan m4ngsa hingga menyeb.abkan m4ngsa ten.ggeIam ke das.ar ta.sik.

“Selepas cub.aan menyeI.amat ga.gaI, saIah se0rang rakan m4ngsa kemudian menghub.ungi pih.ak b0mba,” katanya dalam kenyat.aan hari ini.

Menurutnya, seramai 11 angg0.ta dari BBP Joh0r Jaya dan Pasir Gudang digeg.askan ke l0kasi bagi usaha menc.ari dan menyeI.amat sebeIum m4yat dit.emui kira-kira 50 meter dari l0kasi m4ngsa diIap0rkan Iem.as.

Al fatihah

Sumber : K!0NLlNE

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *