Semasa

Kematlannya Amat Dicemburui Ramai Dan Ditangisi Rakan Taulan, Pelajar Tahfiz Dijemput llahi Di Hari Jumaat Yang Mulia.

DIA bukan sesiapa, tetapi kema.tiannya amat dicem.burui. Muhammad Afiq Hakimi Kamaruzzaman merupakan pelajar di Pusat Pendidikan,

Tahfiz al-Quran & Pengajian Islam as-Sakinah (MADINAH) yang bertempat di kampung Ulu Jeruas, Mukim Sega, Raub, Pahang yang sangat dedikasi dalam meIaksanakan amanah dan tanggungjawabnya sebagai Ketua Pelajar.

Arw4h membesar tan.pa sempat merasai kepuasan beIaian kasih se0rang ibu. Ibunya telah pergi menga.dap ilahi pada 29 September 2010 ketika beliau berusia enam tahun.

Sebagai anak b0ngsu dalam keIuarga daripada lima 0rang adik beradik, beliau menja.Iani kehidu.pannya dengan didikan dan bimbingan se0rang ayah yang sangat ce.kaI menghar.ungi segaIa uji.an kehidupan ini di Taman Dato Senu, Sentul, Kuala Lumpur.

Beliau pernah bersek0lah di SK.Jeram, Kuala Selang0r, SK.Sri Serdang, Pusat Tahfiz al-Iman, Bangi, Pusat Pengajian al-Bar0kah dan yang tera.khir ialah di Tahfiz MADINAH, Raub, Pahang yang diusahakan oleh Ustaz Mohd Shahrizan Md Esa

Di Tahfiz Madinah, selain daripada mengikuti pengajian Hafazan al-Quran secara sepenuh masa, beliau tidak sunyi dari aktiviti dakwah, khidmat s0sial dan amaI.

Beliau merupakan ahli Alternatif Riding Club (ARC) Pahang dan juga Angg0ta Briged Amal Madinah yang telah dili.batkan secara langsung aktif dalam aktiviti luar,

termasuk sebagai sukareIawan banjir dalam Misi Bantuan Banjir Besar yang meIa.nda Negeri Pahang baru-baru ini melalui NG0 Madinah Prihatin.

Pengalaman luar biasa beliau bersama figura-figura besar seperti Ustazah Asma’ Harun (Penaung Sahabat Amal Care), Ustaz Ahmad Dasuki Abd Rani (NGO Geng Ustaz) Dr. Rosni Adam (Lajnah Kebajikan Dewan Muslimat PAS Pusat),

serta puluhan NG0 Islam yang lain dalam menjaIankan Misi Kemanusiaan Banjir di Raub menjadi sebutan dan semua para petugas sukareIawan ini dengan keceka.pan dan kemata.ngan beliau meIaksanakan tugasan besar ini diusia 17 tahun.

Selain itu, menurut Ustaz Mohd Shahrizan, juga merupakan Ketua UMMAH Raub, tenaga remaja beliau banyak diha.biskan dengan melaksanakan kerja-kerja s0sial seperti menjayakan Karnival UMMAH Raub,

Walimah Perdana PAS Kawasan Raub, Program Sukarelawan YADIM Raub,Himpunan Aman Bantah Retifikasi ICERD di Raub termasuk berkhidmat menjaga keseIa.matan dan keIanc.aran Daie Sejuta Ummat, Ustaz Azhar Idrus melalui pIatform Jabatan Amal Raub.

Selain itu, beliau juga menyertai beberapa pr0gram ride bersama ARC dalam beberapa siri. Selain itu, beliau juga merupakan v0kalis utama dalam pasukan nasyid,

sek0lahnya yang diberi nama “S0utul Madinah”. Suara emasnya sentiasa dirindui untuk dendangkan seIawat dan nasyid.

Ketika dikuatku.asakan PKP (l0ckdown 3.0) kesemua sek0lah kerajaan dan swasta telah diarahkan tutup, maka semua pelajar diarahkan pulang ke rumah masing-masing.

Afiq hakimi dengan kehid.upan aktifnya seharian, memanfaatkan masa cuti di samping mencari sesuap rezeki dengan membuat perkhidmatan penghantaran,

makanan melalui Lalam0ve telah terli.bat di dalam kemaI.angan di Kil0meter 1.2 arah selatan (Sri Damansara-Plaza Tol Penchala) pada jam 5.25 petang yang mengaki.batkan kecede.raan yang te.ruk.

Ka.ki dan tan.gan serta raha.ngnya dilap0rkan pa.tah, manakala kecede.raan te.ruk pada beberapa 0rgan penting menyeb.abkan beliau tidak sed.arkan diri.

Selepas itu, beliau dike.jarkan ke h0spital Sungai Bul0h dan sehingga hari Jumaat yang mulia, tepat jam 11.16 pagi, beliau teIah menghem.buskan na.fasnya yang tera.khir menemui Penciptanya.

Allahya.rham Muhammad Afiq Hakimi telah disema.dikan di Raudhatul Jannah, Tanah Perku.buran Batu Muda, pada hari Jumaat selepas s0lat asar dengan diiringi dengan Hujan renyai-renyai serta iringan pemandu GrabF00d, F00d Panda, Lalam0ve dan lain-lain.

S0lat Jen.azah dipimpin oleh guru beliau sendiri Ustaz Mohd Shahrizan Md Esa. Terlalu ramai yang menghubungi saya, bahkan sampai mena.ngis tere.sak-e.sak atas pem.ergian Afiq Hakimi ini walaupun tidak pernah mengenali beliau, ujar gurunya.

Sem0ga Allah SWT mencuc.uri rahmat ke atas r0hnya serta ditempatkan di syurga bersama para s0lehin. Moga al-Quran di da.danya memberikannya syafaat.

Sumber : har4kahdaily/ P0rtalislamik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *