Keluarga

‘Kemal4ngan Tragls Sekeluarga’ – Ibu DigiLls Selepas Terc4mpak Keluar Dari Kereta.

Jeli : Wanita m.aut digi.lis kende.raan lain selepas terca.mpak keluar dari kereta dipa.ndu suaminya yang terb.abas dalam kemal.angan di Kil0meter 130, Jalan Raya Timur Barat di sini, hari ini.

Dalam na.has pada 11.30 pagi itu, ma.ngsa, Kamariah Wahab, 47, m.aut di l0kasi keja.dian.

Ketua P0lis Daerah Jeli, Deputi Superint.endan Ahmad Arifin berkata, sebelum keja.dian, ma.ngsa bersama suami dan tiga anak mereka mena.iki kereta Pr0t0n Wira dari arah Gerik, Perak.

“Sebaik tiba di l0kasi, kende.raan itu hi.lang kaw.alan ketika mel.alui satu selek0h dan terb.abas masuk ke la.luan bertent.angan.

“Pr0t0n Wira itu mela.nggar T0y0ta Vi0s dan Per0dua Alza yang datang dari had.apan.

“Aki.bat daripada perlan.ggaran itu, ma.ngsa terca.mpak keluar dari kereta lalu digi.lis Per0dua Alza manakala Pr0t0n Wira dinaiki mereka terb.akar,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Ahmad Arifin berkata, tiga anak dan suami ma.ngsa, Abd Razak Shalleh, 70, berjaya keluar daripada kende.raan yang terb.akar itu.

Beliau berkata, suami ma.ngsa pa.rah manakala tiga anak, Siti Razanah Abd Razak, 18, ced.era rin.gan manakala Nur Hafeza, 16 serta Nur Zahira, 10, beng.kak di lu.tut kanan.

“Pema.ndu serta penu.mpang T0y0ta Vi0s ced.era rin.gan manakala dua beranak yang menaiki Per0dua Alza tidak ced.era.

“Ma.yat wanita itu dibawa ke H0spital Jeli untuk pr0ses be.dah sia.sat dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sementara itu, Ketua Balai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Jeli, Pen0l0ng Penguasa B0mba Adni Ibrahim berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan pada 11.37 pagi dan lapan peg.awai serta angg0ta berg.egas ke l0kasi.

“Kami difa.hamkan ma.ngsa dan keluarganya dalam perja.lanan dari Sungai Petani, Kedah dan ingin ke Kuala Krai.

“Selepas mere.mpuh dua kenderaan lain, Pr0t0n Wira itu dikatakan berpu.sing beberapa kali sebelum terb.akar dan sebaik kami tiba, kereta itu masih terb.akar namun ti.dak ma.rak.

“Kami mengambil masa tiga minit untuk mema.damkannya,” katanya.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *