Semasa

“Kem4tian Yang Dicemburui” Sukarelawan Menlnggal Dunia Di Hari Jumaat Ketlka Sedang Memb4ntu Mangs4 Banjir.

Kuala Lumpur : K0mandan Jab.atan Amal Malaysia (JAM) Kawasan Mersing, Ahmad Zaki Mahbar menin.ggaI dunia seIepas peng.san ketika sedang memba.ntu ma.ngsa ba.njir di Bukit Changang, Banting, dekat sini, hari ini.

Perkara itu dis.ahkan Ahli Dewan Un dangan Negeri (Adun) Penaga, Mohd Yusni Mat Piah yang membe.ritahu, JAM kehiIa.ngan sahabat yang mana Allahya.rham tu.run dalam 0ps Ba.njir di Selang0r bersama sukareI.awan dari Joh0r.

“Saya difahamkan arw4h pi.tam ketika bertu.gas dan dibawa ke H0spital Banting untuk menerima raw.atan sebeIum menin.ggaI dunia di sana.

“Sangat besar peng0rbanan beliau yang turut terb.abit dalam 0perasi ba.njir bersama dengan angg0ta JAM lainnya dari seluruh negara,” katanya ketika dihubungi Harlan Metr0.

Mohd Yusni berkata, kema.tiannya dicem.burui kerana pergi pada hari Jumaat dan semoga digan.jari dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah SWT dan ditempatkan bersama para Syuhada.

 

Salam tkziah dan Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *