Keluarga

Kegemblraan Bertuk4r Tr4gedi, Baru Bernik4h 3hari Suami Menlnggal Dunia Dalam Nah4s Kemal4ngan.

Pasir Mas : Keteru.jaan pasa.ngan pengantin yang baru berkahwin Jumaat lalu, memilih pelamin untuk majlis berta.ndang tid.ak kesamp.aian apabila terb.abit dalam sebuah kemaI.angan di Kampung GaI0k, di sini, 4.45 petang semalam.

KemaI.angan berke.naan mera.gut ny4wa Wan Ahmad Haziq Wan Abd Razak, 25, manakala isterinya, Norainsya Mohd Suhaimi, 22, Iu.ka ringan di kep.aIa.

Adik ma.ngsa, Wan Ahmad Aizat Wan Abd Razak, 23, berkata, pada awalnya, dia mene.rima pan.ggilan telef0n daripada isteri m4ngsa membe.ritahu mereka terb.abit dalam kemaI.angan dengan kead.aan abangnya yang masih ti.dak diket.ahui.

Katanya, keti.ka dalam perjaI.anan ke H0spital Pasir Mas (HPM), dia terke.du kerana dikha.barkan abangnya sudah menin.ggaI du.nia, namun terus mengua.tkan sema.ngat untuk sampai ke sana.

“Kali tera.khir kami berju.mpa ketika sarapan pagi bersama-sama di rumah ibu pagi tadi (semalam), memand.angkan saya meran.cang untuk puIang Tanjung Malim, Perak, tempat saya bekerja pada sebeIah petang.

“Kami berdua sangat akr.ab malah b0leh dikatakan ha.mpir setiap hari dia menelef0n saya sebeIum majlis perkahwinannya, untuk berk0ngsi persi.apan dan keteru.jaan dia mend.apat isteri memand.angkan saya sudah berkahwin beberapa bulan lebih awal daripada abang,” katanya ketika dite.mui di perkar.angan Unit F0rensik HPM, malam tadi.

Wan Ahmad Aizat dalam kead.aan se.bak men.gakui, abangnya itu se0rang anak yang sangat taat pada ibu mereka selain disen.angi rakan-rakan kerana keram.ahannya selain suka memb4ntu kenalan yang dalam kesu.sahan.

“Pemerg.iannya benar-benar memberi ke.san buat kami sekeluarga, apatah lagi hanya beberapa hari dia memb.ina ‘masjid’ bersama isteri tercinta. Bagaimanapun, kami r.eda dan akan terus mengua.tkan sema.ngat kerana isterinya juga perI.ukan s0k0ngan kami sekeluarga untuk terus ku.at.

“Insya-Allah sebaik sel.esai semua uru.san di h0spital, jena.zah abang akan segera dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Beris Harab, K0ta Jembal, di K0ta Bharu,” katanya.

Sementara itu, Ketua P0Iis Daerah Pasir Mas, Asisten K0misi0ner Mohd Nasaruddin M Nasir, ketika dihub.ungi menges.ahkan menerima Iap0ran berka.itan keja.dian itu.

“Hasil sias.atan mend.apati, pasangan berken.aan yang menaiki Per0dua Myvi diperc.ayai hiIa.ng kaw.aIan menyeb.abkan terba.bas ke jalan bertenta.ngan dan berte.mbung dengan Per0dua Alza ketika dalam perjaIa.nan dari arah Tanah Mer.ah ke Pasir Mas.

“SeIepas be.dah sia.sat dilak.ukan, didapati m4ngsa yang p4rah pada bahagian da.da dan disa.hkan menin.ggaI du.nia ketika mendap.atkan raw.atan di Un.it Kecem.asan HPM, manakala isterinya mengaI.ami Iu.ka di bahagian kep.aIa.

“Ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan 1987,” katanya.

Salam t4kziah. Sem0ga isteri dan keluarga arw4h k.uat dan t4bah. M0ga arw4h suaminya dite.mpatkan bersama 0rang2 yang beriman dan beramal s0leh. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *