Keluarga

Kegemblraan Berk0nv0i Bertuk4r Tr4gedi, lbu Dan Anak Berusia 8bulan M4ut Terseplt Di Dalam Kenderaan Yang Bert3mbung Treler.

SEBER4NG JAYA :  Dua m.aut dalam kemaI.angan memb.abitkan lima kende.raan di Kil0meter 160.9 Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) arah selatan awal pagi ini.

Dua ma.ngsa m.aut ialah se0rang wanita dan ba.yinya berusia lapan bulan yang ters.epit di daIam kende.raan.

Ma.ngsa m.aut dikenal pasti sebagai Siti Khadijah Haron, 33, dan ba.yi perempuannya, Nur Qaireen Marissa Nor Azry.

Menurut su.mber, kedua-dua ma.ngsa daIam perjal.anan secara berk0nv0i untuk pul.ang ke Pahang seIepas men.gikuti hari keluarga di Al0r Setar, Kedah.

KemaI.angan kira-kira jam 12.10 tengah malam itu turut memb.abitkan sebuah lagi treler dan tiga lagi kende.raan lain termasuk sebuah jip.

Sias.atan p0Iis di l0kasi keja.dian mendapati kemaI.angan berp.unca daripada sebuah treler yang hiI.ang kaw.aIan sebeIum mere.mpuh kende.raan din.aiki kedua-dua ma.ngsa bersama tiga lagi ahli keluarga lain.

Ketua P0Iis Daerah Seberang Perai Selatan, Superint.endan Shafee Abd Samad memakl.umkan treler yang dip.andu lelaki berusia 39 tahun itu dikat.akan terlebih dahulu meIa.nggar sebuah kereta jenis V0lv0 sebelum mere.mpuh Pr0t0n Waja yang dinaiki ma.ngsa.

Aki.bat remp.uhan itu, kende.raan din.aiki lima beranak itu terper0s0k di bahagian bela.kang sebuah lagi treler yang berada di hadapan di l0r0ng kiri lebuh raya.

Shafee berkata aki.bat perIan.ggaran itu kedua-dua ma.ngsa yang berada di tempat duduk belak.ang Pr0t0n Waja ters.ebut mengal.ami kecede.raan pa.rah di kep.ala dan da.da dan dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian.

Suami wanita itu dan dua lagi anaknya walau bagaimanapun tersel.amat dan hanya menga.lami kecede.raan rin.gan.

Ma.yat ma.ngsa kemu.dian dihantar ke H0spitaI Sungai Bakap untuk bed.ah sia.sat.

KemaI.angan turut menyeb.abkan keses.akan te.ruk lebih enam jam di laluan lebuh raya itu.

Kes disia.sat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan APJ 1987.

Sumber : kulihatl4ngitbiru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *