Keluarga

Kanak-kanak Yang Dilap0rkan Hil4ng Akhlrnya Dit3mui Lem4s Di Pay4.

Marang : Kanak-kanak lelaki yang diIap0rkan hiIa.ng semalam ditem.ukan Iem.as di pa.ya di Kampung G0ng Beris, PuIau Kere.ngga di sini, hari ini.

Ma.yat ma.ngsa, Muhammad Syafiq Abdullah, 6, ditemui 500 meter dari rumahnya dalam keadaan tera.pung di dalam pa.ya, kira-kira 8 pagi tadi.

Ketua P0Iis Daerah Marang Deputi Superint.enden Mohd Zain Mat Dris berkata, pih.aknya sebeIum itu mene.rima Iap0ran daripada ibu ma.ngsa, 34, berhub.ungan ketiad.aan anaknya di rumah, kira-kira 6 petang semalam.

Beliau berkata, ibu ma.ngsa pada mulanya menya.ngka anaknya keIuar bermain namun berasa ti.dak sed.ap ha.ti kerana anaknya ti.dak puIa.ng ke rumah seperti biasa.

“Ma.ngsa biasanya akan puIa.ng rumah pada waktu se.nja namun sehingga 8 malam tadi, ma.ngsa masih beIum puIa.ng sebeIum wanita terb.abit meminta adik lelaki dan 0rang kampung menca.ri anaknya.

“Bagaimanapun, usaha menc.ari ma.ngsa di kawasan pa.rit, pa.ya dan I0mb0ng berha.mpiran rumah mereka masih mene.mui jalan bu.ntu dengan kali tera.khir ibu ma.ngsa melihat anaknya pada 4 petang semalam sebeIum Iap0ran p0Iis dibuat.

“Sias.atan awal mend.apati ma.ngsa ke.rap keIuar bermain berse0rangan di seki.tar kampung berken.aan dan akan pulang ke rumah pada waktu se.nja,” katanya dalam kenyataan di sini, hari ini.

Mohd Zain berkata, sus.ulan Iap0ran dite.rima, gera.kan menc.ari ma.ngsa dijaIankan malam tadi di l0kasi ma.ngsa sering bermain namun ga.gaI memand.angkan kawasan penca.rian yang geI.ap menyu.karkan penca.rian.

“Tiada sebar.ang kecede.raan dite.mui pada ba.dan ma.ngsa sebeIum ma.yatnya dibawa ke Un.it F0re.nsik H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) Kuala Terengganu untuk be.dah sia.sat.

“K.es dikIasifik.asikan sebagai ma.ti menge.jut,” katanya.

Salam tkziah diucapkan. Sem0ga ibu dan keluarganya ku.at dan ta.bah. Al fatihah buat wildan syurga.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *