Viral

“Kalau Bukan Sebab Fltnah ltu, Mungkin Arw4h Abang Saya Dapat Disel4matkan..” Adik Pemandu L0ri

Adik kepada pema.ndu lori, Ahmad Sukri Abd Samad iaitu Mohd Azmi berk0ngsi cerita berhub.ung keja.dian meni.mpa abangnya yang ma.ut aki.bat sera.ngan ja.ntung di H0spital Sungai Bul0h, kelmarin.

Sebelum itu, Ahmad Sukri diperc.ayai tidak dapat menga.waI kende.raannya sebelum mere.mpuh tiga kereta lain di Jalan BRP 8/2 Sungai Bul0h sehingga vide0nya tu.Iar di media s0siaI.

“Ketika berada di h0spital, saya ada dima.klumkan 0leh kakak, Rosilawati Abd Samad, 47, bahawa ada vide0 abang ketika kemaIa.ngan tetapi individu yang mera.kam vide0 berkenaan memberi pelbagai ala.san untuk tidak menunj.ukkannya kepada kami.

“Bagaimanapun, ada rakan sekerja arw4h memak.lumkan vide0 berkenaan tu.Iar pagi semalam dan hanya ketika itu saya meli.hat isi kandu.ngan vide0 terba.bit termasuk dakw.aan individu yang menda.kwa abang mema.ndu dalam keadaan m4buk.

“Jika fltnah itu tiada, mungkin abang boleh diha.ntar lebih awal ke h0spital dan mungkin berjaya menyeI.amatkan ny4wanya,” katanya menerusi lap0ran Harlan Metr0.

Menurut Mohd Azmi, kakaknya memak.lumkan terdapat beberapa orang awam mahu memb.antu arw4h ketika keja.dian namun mereka ‘beru.bah fikiran’ selepas mende.ngar fltnah daripada si perakam.

Selain itu, dia dan ahli keluarga juga sudah berbinc.ang bagi membuat lap0ran p0Iis berhubung individu memfltnah abangnya term.asuk penye.bar vide0 agar boleh dijadi.kan penga.jaran.

“Pada mulanya kami tidak berha.srat untuk mengambil apa-apa tind.akan namun selepas membaca k0men2 sedemikian, saya rasa kami perlu berti.ndak,” ujarnya.

Bercerita menge.nai abangnya, Mohd Azmi berkata arw4h masih bujang dan memba.ntu menyara kakak serta empat anaknya dari segi kewa.ngan selepas kema.tian abang ipar sejak lima tahun lalu.

Allahy4rham yang berusia 49 tahun dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Al-Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu, petang semalam.

Terdahulu, tu.lar satu vide0 diperc.ayai dirakam 0leh se0rang wanita dengan Ahmad Sukri mema.ndu dalam keadaan m4buk sedangkan arw4h sedang pe.rit mena.han kes4kitan.

Sumber : hm , 0mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *