Semasa

Jurur4wat Menlnggal Duni4 Dalam Perjal4nan Pulang Ke Rum4h, M0t0sikal Ditungg4ng suami Dir3mpuh 0leh M0t0sikal Yang Lain.

MAR4N : Se0rang jurur.awat yang memb0nceng m0t0sikal ditun.ggang suaminya m.aut selepas m0t0sikal jenis H0nda RS150R itu dire.mpuh sebuah m0t0sikal lain di Kil0meter 35 Jalan Temerl0h-Jengka berhampiran Jengka 17 di sini semalam.

Ketua P0lis Daerah Maran Deputi Superintendan Norzamri Abd. Rahman berkata, keja.dian kira-kira pukul 12.15 tengah malam itu berl.aku ketika ma.ngsa Norhafizah Noh,40, yang bert.ugas di Kli.nik Desa Jengka 17 dalam perjal.anan pula.ng ke rumahnya di bandar Jengka di sini.

“Apabila sampai di te.mpat keja.dian diperc.ayai sebuah m0t0sikal jenis Yamaha 135 LC ditun.ggang se0rang lelaki berumur 22 tahun dari Temerl0h menghala ke Bandar Pusat Jengka mela.nggar bela.kang m0t0sikal yang ditun.ggang suami ma.ngsa.

“Aki.bat keja.dian ma.ngsa terca.mpak ke sebelah kiri jalan dan mengal.ami pendar.ahan ter.uk di baha.gian kep.ala dan meni.nggal du.nia di tempat keja.dian,”katanya di sini, hari ini.

Tambahnya, suami ma.ngsa mengal.ami kecede.raan pada mu.ka dan tan.gan manakala penun.ggang m0t0sikal jenis Yamaha 135 LC berken.aan pa.tah tan.gan kiri dan mengal.ami kecede.raan pada bah.agian mu.ka.

Menurut Norzamri ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Jengka untuk bed.ah sia.sat manakala ma.ngsa yang ced.era dira.wat di h0spital yang sama.

Dalam pada itu Norzamri berkata, ke.s ters.ebut disia.sat mengikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 dan sias.atan masih gi.at dilak.ukan.

Katanya berdas.arkan sias.atan awal mend.apati l0kasi keja.dian adalah jalan lur.us dan semasa keja.dian permu.kaan jalan adalah keri.ng dan jalan diter.angi lampu.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *