Semasa

Juruelektrik Putvs Tangan Sebelum Menlnggal Dunia Dalam Kemal4ngan M4ut.

KEMAMAN : Se0rang juruele.ktrik m.aut manakala rakan sekerjanya ced.era selepas kereta Per0dua Kenari din.aiki mereka terli.bat dalam kemal.angan di jalan di Kil0meter 266.1, Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT 2), berham.piran su.sur keluar Plaza Tol Cheneh dekat sini semalam.

Dalam keja.dian pada pu.kul 9.30 malam itu, Junazeni Taha, 45, meni.nggal du.nia di l0kasi keja.dian manakala Muhammad Normasrie Aziz, 37, pula hanya cede.ra ri.ngan.

Ketua P0lis Daer4h Kemaman, Superint.endan Hanyan Ramlan berkata, sewaktu keja.dian kedua-dua ma.ngsa dikatakan dalam perjala.nan ke rumah masing-masing di Kampung Binjai di sini selepas selesai mela.kukan kerja-kerja penda.waian elek.trik di sekitar Kuantan, Pahang.

“Sewa.ktu tiba di l0kasi keja.dian, kereta Per0dua Kenari din.aiki kedua-dua ma.ngsa tiba-tiba hila.ng kaw.alan sebelum terba.bas lalu mere.mpuh besi pengha.dang jalan.

“Remp.uhan itu menyeb.abkan ta.ngan kanan Junazeni pu.tus selain terse.pit di tem.pat duduk pem.andu,” katanya kepada K0sm0 di sini hari ini.

Hanyan berkata, ma.yat Jun4zeni telah dihantar ke Un.it F0rensik H0spital Kemaman di sini untuk dibed.ah sia.sat manakala Muhammad Normasrie pula dira.wat di un.it kecem.asan h0spital sama.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *