Semasa

Jas4d Lel4ki Dilap0rkan Hil4ng Ketlka Mandi Sungai Bersama Rakan Akhlrnya Telah Dit3mui.

Gerik : Ma.yat pekerja pembi.naan jamb.atan di Kampung Sawa, di sini, yang diIap0rkan hiI.ang seIepas mandi di Sungai Perak, diju.mpai pagi ini.

Ma.yat Nabil Haikal Nazarrudin, 21, diju.mpai tera.pung 0leh 0rang awam jam 8.41 pagi kira-kira tiga kiI0meter dari l0kasi ma.ngsa bersama rakannya mandi di sungai berkenaan.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Iengg0ng, Farizul Anuar Razali berkata, berdas.arkan makI.umat diper0leh daripada rakan Ielaki itu, ma.ngsa yang bekerja membi.na jambatan di l0kasi berkenaan mandi sebeIum didapati hiI.ang.

“0perasi menca.ri ma.ngsa dijaIankan sebeIum ma.yatnya diju.mpai jam 8.41 pagi. Ma.yat dih4nyutkan ar.us kira-kira tiga kil0meter dari l0kasi kali tera.khir dia dilihat.

Angg0ta membawa ma.yat naik ke tebing dan dise.rahkan kepada p0Iis untuk tind.akan,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Menurutnya, 0perasi menc.ari dan menyeI.amat disertai 16 pegawai dan angg0ta BBP Gerik dan Iengg0ng diba.ntu enam penye.Iam Pasukan PenyeI.amat Di Air (PPDA) Kuala Kangsar seIepas menerima pan.ggilan kecema.san jam 5.44 petang kelmarin.

Katanya, 0perasi menca.ri man.gsa turut mendapat kerjasama p0Iis, Rela dan Ang.katan Perta.hanan Awam Malaysia (APM) dengan 0perasi dita.matkan jam 10 pagi.

Kelmarin, media meIap0rkan ma.ngsa dikhu.atiri Iem.as ketika bermandi-manda di Sungai Perak bersama rakannya dekat l0kasi jamb.atan yang sedang dibina itu.

Salam tkziah. M0ga keluarga Allahy4rham Nabil ta.bah atas kehiIa.ngan anak tersayang. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *