Semasa

Innalillah.. Se0rang Guru M4UT Ketik4 Dalam Perjal4nan Ke Sek0lah.

ALOR GAJAH : Se0rang guru ma.ut ketika dalam perjal.anan untuk mengajar di Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Durian Tunggal di sini selepas kender.aan dipandunya dire.mpuh sebuah l0ri, pagi tadi.

Dalam kejad.ian kira-kira pukul 7.30 pagi itu, ma.ngsa Sakura@Muna Sakura Muhammad Perang, 54, meni.nggal dunia di tempat kejad.ian aki.bat keced.eraan par.ah di kep.ala.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) negeri, Superint.endan Hasan Basri Yahya berkata, ketika kejad.ian ma.ngsa yang mema.ndu kereta jenis H0nda City dalam perjal.anan dari ar.ah Taman Nuri men.uju ke sekolah berken.aan.

Katanya, set.iba di simpang tiga Jalan Alor Gajah Lama, ma.ngsa yang cuba memb.elok ke kanan bagaim.anapun telah dire.mpuh sebuah l0ri dan ters.eret sejauh 6.2 meter.

“L0ri ters.ebut dari arah Krubong ke Nyalas dan setiba di l0kasi kend.eraan ber.at itu telah mere.mpuh bahagian kanan kereta dipandu ma.ngsa.

“Ak.ibat remp.uhan itu, kereta ma.ngsa ters.eret sejauh 6.2 meter dan guru berken.aan disa.hkan meni.nggal dunia di tempat kejad.ian ak.ibat keced.eraan par.ah di kep.ala,” katanya.

Katanya, ma.yat ma.ngsa telah dih.antar ke H0spital Al0r Gajah untuk pr0ses bed.ah sias.at dan ke.s disias.at mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *