Semasa

Ibu Dan Anak M4ut Bersama Dalam Kemal4ngan Membabitkan Lima Kenderaan Di DUKE.

KUALA LUMPUR : Se0rang ibu bersama anaknya ma.ut, manakala seorang penun.ggang m0t0sikal lagi pa.rah dalam kemaI.angan yang memb.abitkan lima kende.raan di Kilometer 2.5 Iebuhraya Duta-Ulu Kelang (DUKE) dari Taman Greenw00d ke Sentul pagi tadi.

KemaI.angan tra.gis itu berl.aku kira kira jam 7 pagi ketika ma.ngsa dalam perjaI.anan ke tempat kerja dari rumah mereka di Taman Changkat G0mbak.

Menurut Ketua Jab.atan Sias.atan Penguatku.asaan Trafik Kuala Lumpur ACP Sarifuddin Mohd Salleh, m0t0sikal yang ditun.ggangi dua be ranak berkenaan diperc.ayai mere.mpuh bahagian beIakang sebuah kereta jenis Alza di Ior0ng sama.

M0t0sikal ma.ngsa kemudiannya hiIa.ng kawaIan sebelum meIenc0ng ke I0r0ng paling kanan dan telah meIan.ggar sebuah lagi kereta jenis Pers0na yang sedang berger.ak di Ior0ng paling kanan dan sebuah mot0sikal.

Aki.bat kemaI.angan, penun.ggang dan pemb0nceng mot0sikal menga.lami kecede.raan pa.rah di kep.aIa.

Seorang lagi penu.nggang mot0sikal turut par.ah dan dike.jarkan ke H0spital Kuala Lumpur (HKL) untuk raw.atan lanjut manakala tiga pema.ndu kereta terb.abit kemaI.angan tidak mengaI.ami sebarang keced.eraan.

Ma.ngsa yang m.aut dikenali sebagai Muhammad Aiman Bahrain berusia 28 tahun.

Manakala ibunya masih beIum dikenalpasti lden.titinya.

Orang ramai yang menya.ksikan keja.dian diminta tampiI memberi mak.Iumat di BaIai Trafik Tun HS Lee atau menghubungi di talian 03-2071-9999.

Ke.s disia.sat dibawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ).

Salam t4kziah buat keluarga. Moga tabah atas kehiIa.ngan dua insan tersayang. Moga syurga buat kalian dua be.ranak. Al fatihah

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *