Keluarga

‘Ibu Ayah M4ut Depan Anak’ – Sebak, Dua Beradik Yatlm Piatu Sekelip Mata.

BAG4N SERAI : Se0rang angg0ta ten.tera dan isterinya m.aut, manakala dua anak mereka terse.lamat dalam kema.langan memb.abitkan dua kende.raan di Kil0meter 181 Lebuhraya Utara-Selatan arah selatan di sini, petang tadi.

Dalam keja.dian jam 3.20 petang itu, Muhammad Anas Awang, 32, yang bertu.gas di Mar.kas Ten.tera Darat, Cawangan Sum.ber Manusia, Kementah, Kuala Lumpur dan isterinya, Siti Hafissah Zamri, 34, meni.nggal du.nia di tempat keja.dian.

Ketua P0lis Daerah Kerian, Superint.endan Mazuki Mat, berkata sia.satan awal mend.apati kereta jenis Mazda RX8 yang din.aiki ma.ngsa dalam perja.lanan dari Pulau Pinang ke Taiping, Perak.

Beliau berkata, kende.raan ma.ngsa yang berada di l0r0ng kanan jalan diperc.ayai hi.lang kaw.alan lalu mere.mpuh pemb.ahagi jalan di sebelah kiri.

“Seterusnya kende.raan itu mere.mpuh sebuah kereta Per0dua Kancil dan Muhammad Anas dika.takan terca.mpak keluar daripada kende.raan dipan.dunya.

“Aki.bat perlan.ggaran ku.at itu, ma.ngsa dan isterinya dis.ahkan meni.nggal du.nia di tem.pat keja.dian, manakala dua anak mereka berusia enam dan lapan tahun serta pemandu dan penu.mpang Per0dua Kancil tid.ak menga.lami kecede.raan,” katanya dalam satu kenyataan malam ini.

Mazuki berkata, ma.yat kedua-dua ma.ngsa kemu.dian dibawa ke H0spital Parit Buntar dan be.dah sia.sat akan dija.lankan selepas keput.usan uji.an C0vlD-19 diper0leh.

“K.es disia.sat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *