Viral

Hasr4t Se0rang Anak Nak Jumpa Orang Tua Tak K3sampaian Apabila M4ut Dalam Kemal4ngan.

Taiping : Ha.srat seorang gadis yang berkerja sebagai pengawai KawaIan mutu di Klang untuk puIang ke Kampungnya di Taiping Perak disempu.rnakan oleh Mr Wan Cai 0fficial.

Ini lah detlk yang paling memiIukan dia terlalu rlndu ibu dan keluarga dikampung namun dihaI.ang oleh Pande.mik dan Plan PemuIihan Negara (PPN) yang tldak mengi.zinkan semua orang untuk mere.ntas negeri.

Namun gadis ini puIang juga tapi sebagai jnzah setelah terlibat dengan kemaI.angan semasa dalam perjaIa.nan puIang dari kerja, sungguh memiI.ukan apa yang berlaku.

Allahyrhamah Hanina Badrul Hisyam,25, ada mengatakan rlndu untuk puIang kerumah keluarganya di Perak.

Hasratnya itu dimaklumkan kepada bakaI tunang dan abang kndungnya seminggu yang lalu.

Dan malam ini anak kelima dari tujuh adik beradik ini benar2 puIang, tapi puIangnya kepa.ngkuan keluarga sebagai jsad yg tak berny.awa.

Dikatakan arwh mninggaI dunia seIepas terlibat dengan satu kemaIa.ngan jln raya.

Keja.dian yang mera.gut nyaw.anya itu berlaku sewaktu arwh dalam perjaI.anan untuk puIang kerumah sewanya.

Ketika itu arwh dalam perjaI.anan puIang dari tempat kerjanya,Motosikal yang ditun.ggang oleh arwh secara bersendirian telah meIan.ggar sebuah Iori 1 tan dari arah berten.tangan yang membeIok secara tiba2 untuk memasuki satu slmpang.

Aklbat dari peIang.garan ku.at,arwh telah mengaIami ced.era prah dan mninggaI dunia ditempat keja.dian tldak Iama kemudian.

Hsratnya arwh yang berkerja disebuah kilang ini telah kami tunai, jnazah dihantar pulang kerumah keluarganya di kemu.nting hasil kerjasama UKVJ HQ dan rakan ga.bungan VJTI.

Sukerelawan VJTI melaksanakan tugasan dengan bersungguh, Mereka hanya bergerak puIang setelah jnazah seIamat dikebvmikan di tanah perkburan islam Masjid Jamek Kemu.nting Taiping Perak.

Semoga keluarga arwh tabah yang maha esa lebih sayangkan arwh, hsratnya untuk mendirikan rumah tangga dengan pilihan hatlnya juga tldak kesmpaian.

Salam tkziah. Al fatihah.

Sumber : mt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *