Semasa

Hasr4t Bertemu Si Isteri Tidak Kesampaian, Suami M4ut Dalam Kemal4ngan M0t0sikal.

G0mbak : H4srat se0rang suami bert.emu isterinya tldak kes4mpaian apabila dia m.aut dalam kemaI.angan di Kil0meter 30.2 Lebuhraya Karak menghala Bent0ng, petang tadi.

Keja.dian jam 5.50 petang itu mera.gut nya.wa angg0ta Un.it Tind.akan Khas Buklt Aman, K0peral Mohamad Azlzi Daud, 37.

Jurucakap p0Iis memak.lumkan, m0t0sikal ditungg.angi ma.ngsa berge.seI dengan I0ri dari arah sama.

Menurutnya, ma.ngsa dalam perjal.anan menuju ke Jerantut untuk bertemu isteri.

“Ma.ngsa disa.hkan menin.ggaI du.nia di I0kasi keja.dian dan ma.yat dibawa ke H0spitaI Selayang.

“M4yat akan dibe.dah sia.sat selepas keput.usan uji.an sari.ngan C0vld-19 diper0leh,” katanya malam ini.

Beliau berkata, p0Iis juga sudah mengenal pasti pema.ndu I0ri berkenaan dan akan menga.mbil keterangan berhubung keja.dian.

K.es disia.sat mengi.kut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam t4kziah, sem0ga isterinya kuat dan ta.bah mene.rima uji.an ini dan sem0ga arw4h ditempatkan bersama orang yg beriman dan beramal soleh.

Semoga Allah ampuni beliau, rahmatinya, maafkannya, muliakan kema.tiannya, lapangkan kub.urnya, jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggalnya dan berilah kesab.aran kepada ahli keluarganya, sem0ga beliau di tempatkan dalam kala.ngan orang-orang yang beriman.

Sumber : hamlaunews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *